Sognegård udvidet til kirkeligt kulturhus -FOTOS

FARSØ: Salen var fyldt – på nær nogle enkelte pladser, da der i dag var indbudt til Åbent Hus efter at Farsø Sognegård er blevet udvidet med 400 m2.

Udvidelsen skyldes ikke mindst, at antallet af aktiviteter og antallet af brugere har været markant stigende de seneste år. Desuden er der også blevet bedre lokaleforhold for personalet, som har skullet indfries.

Salen var fyldt, da der var indvielse at den udvidede sognegård, der nu også får titlen som kirkeligt kulturhus. Her er det formand for menighedsrådet Hans Jørgen Nielsen der taler foran de 125 fremmødte.

Det var lagt et festligt program for dagen, der først startede med søndagsgudstjenesten i kirken.  Herefter var dørene åbne til Sognegården med frokost, taler, sang, underholdning og naturligvis mulighed for at se sognegårdens nye lokaler.

Formand for Farsø Menighedsråd Hans Jørgen Nielsen talte

Formand for Farsø Menighedsråd Hans Jørgen Nielsen fortalte i sin tale om husets tilblivelse og udvidelse til kulturhus. Han sagde:

Meningen med udvidelsen af Sognegården er man kan rumme alle de aktiviteter som vi har gang i.

Fremsynethed for 25 år siden med en Sognegård
For ca. 25 år siden der havde Farsø et menighedsråd der var fremsynet og havde ressourcerne til at realisere et sognehus eller en sognegård som vi kalder den. Den blev oprindelig opført i årene 1997-98. Det var et stort projekt og det var samtidig nytænkende, især herude på landet. Men det viser sig snart at det er en rigtig god ide og aktiviteterne de voksede og fyldte efterhånden huset op. I 2004 blev sognegården udvidet første gang. Der blev bygget en fløj mod syd. Den skulle huse graverne med hvad dertil hører af personalefaciliteter. Samtidig gav det mulighed for et administrationslokale og et kreaværksted til børn. Herefter går der en rum tid frem til 2010-11. I den tid har menighedsrådet arbejdet med at få renoveret kirken, bl.a. fik vi et nyt alterparti.

Ca. 125 deltog i Åbent Hus dagen, der ud over taler, underholdning og rundvisning også bød på en frokost

Stor aktivitet og mange mennesker i huset
I 2016 kommer jeg i menighedsrådet.  Noget af det første jeg var med til at lave var en aktivitetsundersøgelse, fordi vi kunne se at der var en meget stor aktivitet her i huset. Vi synes nogle gange ikke at der var plads til alle, så vi døjede med at have samtidige arrangementer. Børnene sad sommetider ude i hall’en til deres aktiviteter.

Der var også en optræden af FarsøKoret på programmet

1.100 brugere af huset om måneden
Undersøgelsen viste i gennemsnit over et år, at der passerer 1.100 mennesker i sognegården om måneden. Det er en gennemsnitbetragtning, i vinterhalvåret er det betydeligt højere.  Det var grundlaget for, at vi gerne vil have en udvidelse.

Planer om tilbygning startede i 2016
Vi indledte derfor et samarbejde med provstiudvalget om at kunne opføre en tilbygning. Efter 5 år med et vedholdende arbejde, så bar det frugt og vi fik Og vi fik en fin bevilling så vi kunne realisere vores drøm. I efteråret 2021 satte vi spaden i jorden. Og frem til sommeren 2022 har der været høj aktivitet på byggepladsen.

Der var mulighed for at se de nye lokaler i Sognegården

Har bygget i en speciel tid
Vi har bygget i en meget speciel tid. Byggematerialer har været meget svære at fremskaffe. Priserne har været meget stærkt stigende og det har givet nogle udfordringer. Måske ikke så meget for os, fordi vi havde en licitation og dermed en kontrakt med en hovedentreprenør. Men det har givet udfordringer og det især for håndværkerne, men de har været utrolig dygtige på flere måder. Det har til tider været hårdt at skulle leve med de udsættelser som de fik på materialer. Men alligevel var de fleksible og i stand til at kunne holde tidsplanen, sådan at vi kunne blive færdige til her efter sommerferien. Stor tak til det og især til Bent Nielsen Mann(Sobo A/S). Han har været en meget god samarbejdspartner.

Huset har bl.a. fået nye lokaler til mange aktiviteter og brugere der benytter huset

Har indbudt til åbent hus idag
Vi er i dag meget taknemlige for at kunne stå med et færdigt projekt. Og vi har derfor valgt at indbyde til dette arrangement i dag – til Åbent Hus, far at kunne vise frem til alle der har lyst til at se hvad vi har fået skabt.

Alt indenfor kirkeligt arbejde
Fremadrettet håber vi at vi må få hjælp til at få fyldt huset op med alt hvad hjertet begærer indenfor kirkeligt arbejde. Det vil være et kirkeligt kulturhus som selvfølgelig primært rummer kirkens egne aktiviteter. Kirkens egne aktiviteter er for tiden konfirmander, mini-midi konfirmander, musikalsk legestue, baby salmesang, gospel kids, FarsøKoret, sogneaftener, fællesspisninger, foredragsaftener, læsekreds, koncerter og ikke at forglemme kirkecafeen, hver fredag som slår dørene op til meget velbesøgte arrangementer.

Dette er husets krea-rum som bl.a. benyttes af mini-og midi konfirmander

Enkelte eksterne foreninger og aktiviteter
Dernæst har vi givet plads til nogle eksterne foreninger og aktiviteter. Jeg vil godt nævne dem der er for tiden. Det Y’mens, KFUM & K, gigtforeningen, Foreningen Dannevirke, LungeKoret og for øjeblikket forhandles der med distriktspsykiatrien om en cafe virksomhed et par timer om ugen.  Løbende har vi også haft nogle kunstudstillinger med billeder og enkelte gange anden kunst.  Det har vi fortsat en plan om at give plads for med udskiftninger flere gange om året. Som noget nyt arbejder vi med at oprette en læse og cafestue, som måske får en daglig åbningstid for alle, hvor man kan komme ind at læse Kristelig Dagblad og måske andre kristne publikationer. Jeg håber også der bliver mulighed for at man kan købe sig en kop kaffe.   

Altså har vi en meget stor aktivitet som igen er ved at komme op på et niveau som før Corona-tiden.  Vi håber og tror på, at vi fremover må blive velbesøgt og blive valgt til som et godt kirkeligt aktivitetshus for Farsø by og opland.

Flere taler
Der var også taler fra borgmester Per Bach Laursen, som erklærede huset for åbent, men han fortalte også at han havde været i huset flere som bl.a. foredragsholder og kunne se hvor flittigt huset blev brugt. Der var også taler ved formand for provstiudvalget i Vesthimmerland Ole B. Sørensen og Farsøs sognepræst Henrik Nygaard Andersen    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: