Socialdemokratiet kan ikke gå ind for fælles ledelse

Jens Chr. Pedersen, Socialdemokratiet

Jens Chr. Pedersen, Socialdemokratiet

Af Jens Chr. Pedersen, Fandrup på vegne af den socialdemokratiske gruppe i Byrådet, Vesthimmerland

Arbejdet med det kommunale budget 2023 i Vesthimmerlands Kommune er i fuld gang, og et af elementerne i dette arbejde er at finde den såkaldte råderumsbesparelse, som beløber sig til 17 mio. kr. Målet er at frigøre økonomi til prioritering mellem de mange vigtige behov, der hele tiden ændrer sig og kalder på løsninger.

Børne/familieudvalgets andel af råderumsbesparelsen er 5 mio. kr. Et af forslagene til at finde denne besparelse er at etablere fælles ledelse på skoler og i dagtilbud. Særligt dette forslag gav en lang debat på det udvalgsmøde, hvor man skulle beslutte, hvilke forslag der skulle sendes i høring. Men i respekt for at opgaven med at finde de 5 mio. kr. skulle løses, valgte man at medtage forslaget i høringsrunden.

Høringssvarene er ikke forelagt politikerne endnu, men den socialdemokratiske gruppe i byrådet vil gerne melde klart ud allerede nu, at vi ikke kan gå ind for fælles ledelse på skoler og i dagtilbud.

Vi tror på, at en nærværende ledelse er afgørende for kvaliteten af tilbuddet på skoler og i dagtilbud. Børn, forældre og medarbejdere har brug for den tryghed og den sparring, som kun en tilstedeværende leder kan give. Vores vurdering er, at fælles ledelse vil betyde en kvalitetsforringelse af indholdet på skoler og i dagtilbud.

Forslaget om fælles ledelse udgør 2 mio. kr. af de 5 mio. kr. som Børne/familieudvalget skal finde. Socialdemokratiet går selvfølgelig konstruktivt ind i arbejdet med at finde alternative forslag sammen med det øvrige byråd.

Det er her vigtigt at gøre opmærksom på, at den socialdemokratiske gruppe går ind i dette arbejde ud fra et princip om at finde besparelser på struktur frem for besparelser på serviceniveauet inden for skoler og dagtilbud.

Byrådet bliver nødt til at forholde sig til, at der er skoler med så lave elevtal, at det bliver meget svært – for ikke at sige umuligt – at opretholde et tilfredsstillende undervisningstilbud.

Vi ser ikke fælles ledelse som en del af løsningen på dette. Vi ønsker en tæt dialog mellem forældre, medarbejdere, forvaltning og byråd om at finde frem til den struktur, der giver det bedst mulige tilbud til de børn og unge, det hele handler om.

Vi ved, hvor meget en skole betyder for et lokalsamfund. Men det må ikke være børnene, der betaler prisen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: