Skjulte skatteforhøjelser og ringere renovation for sommerhusejere

ERTEBØLLE: Vesthimmerlands Kommune indfører skjult skatteforhøjelse, fordyrende og forringede renovations-ordninger for sommerhusejerne

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Ertebølle ses her ved et af de omstridte affaldsstativer, hvor der fremover vil skulle betales ekstra afgift, hvis der er tale om ekstra affald. Fra venstre ses formanden for Grundejerforeningen Ertebølle Frank Andreasen, Herning, Leif Duelund, Viborg, Benny Heilskov, Viborg og Olav Kristensen Bjørn, Løgstørup. (Foto: Heine Pedersen).

Anklagerne kommer fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Ertebølle, der ved en direkte henvendelse til borgmester Knud Kristensen opfordrer til, at den nye ordning, der indføres fra og med påsken straks ophæves, og at den gamle ordning fortsætter.

Tidligere har sommerhusejerne fået udleveret 26 stk. affaldssække en gang om året. Disse sække har kunnet bruges efter behov, således at hvor der i uger har været brug for fx 3 sække, har det kunnet lade sig gøre uden ekstraomkostninger. Den nye ordning betyder, at der sker tømning af affaldssækkene en gang om ugen i visse perioder af året. Er der brug for affaldsposer ud over den ene pr. uge, skal der købes mærkater til en pris af fem og tyve kroner på sæk, som skal monteres på sækkene. Det betyder fx at det vil koste sommerhusejerne mere at få bleer fra småbørn fjernet, end det koster at købe nye.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ertebølle henviser til et typisk brugsforløb af sommerhuse, hvor en sommer-husejer sammen med familien gør brug af sommerhuset i ferierne svarende til 9 uger om året. Med et ekstrabehov på 2 sække om ugen, vil det give en ekstra udgift på firehundrede og halvtreds kroner, som ikke ville blive udløst ved den tidligere ordning. Det er skjult skatteforhøjelse mener bestyrelsen for Grundejerforeningen Ertebølle og opfordrer borgmester Knud Kristensen til straks at ændre ordningen til den gamle, eller opstille affaldscontainere på centrale steder i sommerhusområderne, hvor brugerne af sommerhusene kan aflevere deres ekstra affald.

– Den nye ordning er forringende, fordyrende og uretfærdig over for de sommerhusejere, som kun bruger deres huse i dele af året, eller udlejer dem til børnefamilier med behov for at skaffe sig af med bleer fra småbørnene. Vi ser det ikke for den rigtige politik at føre over for sommerhusejerne og ser frem til en del problemstillinger. Vi har tidligere fået klagere fra sommerhusejere som kun i begrænset omfang har gjort brug af deres sommerhus, og hvor deres affaldssække er blevet fyldt op med affald fra andre beboere i området. Lignende forhold vil let kunne udvikle sig fremover, hvor der bliver krav om ekstrabeta-ling for affald ud over en sæk, siger formanden fra Grundejerforeningen Ertebølle, Frank Andreasen, Tjørring ved Herning.

 – Ligeledes vil vi let kunne opleve, at lejere af sommerhuse samler deres affald i ekstra sække, når de fraflytter et sommerhus. Er de ekstra sække ikke påhæftet et mærkat for ekstra sække, vil de få lov til at blive stående. Med det rige dyreliv vi har i området, vil disse sække hurtigt blive revet i stykker og affaldet fordele sig rundt i området med vinden. Det giver helt utilsigtede problemstillinger for sommerhusejerne, siger Frank Andreasen, Grundejerforeningen Ertebølle og henviser til, at hvis Vesthimmerlands Kommune fastholder sin politik på området, så må de som minimum opstille en affaldscontainer på en central plads i sommerhusområderne, hvor sommerhusgæsterne vil kunne aflevere deres ekstra affald uden beregning.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: