Skilteskov på Skolegade skaber forvirring

FARSØ: Der har gennem længere tid været arbejdet på sikker skolevej for elever der går på Farsø Skole.

Anlægsopgaverne på Skolegade er nu tilendebragt, og senest op til jul blev skiltningen opsat. Denne skiltning har mildest talt skabt forvirring, og er nok lige noget man skal vænne sig til, hvad enten man er cyklist, bilist eller gående.

20 skiltestandere indenfor 400 m.
Antallet af skilte må siges at være aldeles overvældende på den forholdsvis korte strækning på knap 400 meter. Man kan således tælle 20 trafikregulerende skiltestandere – nogle sågar med flere skilte på, som færdslen på Skolegade skal forholde sig til. Dertil 2 indsnævringer af kørebanen og afstribninger i begge sider af vejen, som man også skal forholde sig til.

Man må derfor håbe, at trafiksikkerheden virkelig bliver højnet.    

Man foranlediges også til at sige, at Skolegade virkelig må blive en særdeles lærerig strækning for en anden type elever der er i skole – nemlig køreskoleelever. 

      

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: