Skal råstoffer stå i vejen for erhvervsudviklingen i Farsø?

FARSØ: Det er ikke første gang, at spørgsmålet har været oppe at vende. Det var det også for fire år siden i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020. Råstofplanen revideres hver 4. år og en ny for 2024 er netop udsendt i høring af Region Nordjylland.  

I planen indgår graveområdet ved Farsø beliggende mellem Svoldrupvej og Svingelbjergvej i udkanten af Farsøs industriområde.   

For fire år siden blev der reduceret lidt i råstof-udvindingsområdet på baggrund af høringssvar fra daværende Farsø Erhvervsråd samt Vesthimmerlands Kommune.

Ny råstofplan i offentlig høring
Nu kan der kigges på området igen.

Råstofplanen indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker retningslinjer for indvindingen.

Råstofplan skal sikre fremtidens forsyning
Region Nordjylland fortæller at indvinding af råstoffer er en forudsætning for vækst og udvikling i Nordjylland. Regionen er fra naturens side rig på råstoffer af forskellig art, og der indvindes hvert år 6-7 mio. kubikmeter råstoffer, hvoraf langt de største mængder er sand, grus og sten samt kalk.

Den nye Råstofplan 2024 skal, ligesom den gældende råstofplan fra 2020, være med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder samt den rette kvalitet af disse råstoffer til de byggerier og anlægsarbejder, som vil se dagens lys de kommende år. Det betyder, at Region Nordjylland med sin planlægning skal udpege arealer til fremtidig råstofindvinding.

Samtidig sætter råstofplanen fokus på, at råstoffer i jorden ikke er en ubegrænset ressource, hvilket betyder, at råstofferne skal anvendes med omtanke. Regionsrådet ønsker derfor en råstofforvaltning, hvor en bæredygtig udnyttelse af råstofferne sammen med en øget genanvendelse skal være med til at sikre forsyningen i fremtiden.

Udnyttelse af ressourcer under hensyn til borgere og miljø
Råstofferne i Nordjylland indvindes i det åbne land og selvom kun omkring 1,5 procent af regionens samlede areal er udlagt til råstofindvinding, så påvirkes både mennesker, natur og miljø af indvindingerne og den transport af materialerne der følger med.

Det betyder, at der er forskellige interesser i spil, hvilket Regionsrådet har stor forståelse for. Politikerne har derfor store forventninger til den offentlige høring, og ser meget frem til at komme i dialog med både erhvervslivet, kommunerne og interesserede borgere – særligt naboer til råstofgrave og borgere fra nærområdet:

– Vi ved af erfaring, at der er mange holdninger til, hvilke steder og hvor store mængder råstoffer, der skal indvindes rundt omkring i regionen. Og jo tættere man bor på et graveområde, jo mere vil det naturligvis betyde for en. De tilkendegivelser er vi meget lydhøre over for, da en tæt dialog, nye idéer og forslag er et afgørende grundlag for, at vi kan få vedtaget en god råstofplan, siger Lauge Larsen, der er formand for Regionsrådets udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

/cf


FAKTA: Offentlig høring af Råstofplan 2024
Den nye Råstofplan 2024 gælder foreløbigt for de næste 4 år, og den skal være med til at sikre Nordjyllands fremtidige forsyning med tilstrækkelige mængder råstoffer samt af de rette kvaliteter.

Råstofplan 2024 indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker desuden retningslinjer for indvindingen samt efterbehandling af tidligere graveområder.

Råstofplan 2024 er i offentlig høring fra den 21. marts til den 23. maj 2024.

Alle interesserede kan læse den digitale plan og indsende kommentarer og bemærkninger til Region Nordjylland på raastofplan2024.rn.dk

Billedtekst: RåstofområdeFarsø1.jpg
Arealerne mellem Svingelbjergvej og Svoldrupvej, fra det eksisterende erhvervsområde ud til de beskyttede gravhøje og grusgraven, hvor der udvindes råstoffer, udgør et naturligt og oplagt udviklingsområde til sikring af eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder – herunder etablering af nye virksomheder med god forbindelse til den overordnede infrastruktur på Svoldrupvej

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: