Sikkerhed frem for alt når man sejler

HVALPSUND: Sejlklubben Nautilus i Hvalpsund har sat fokus på sikkerhed til søs. Selvom sejlerne for det meste sejler i Limfjorden, hvor der ikke er langt til land, kan der godt være langt til hjælpen.

Sikkerhed til søs er naturligvis en meget vigtig faktor for sejlklubben Nautilus, som har haft deres medlemmer på kursus. Her er det redning af ”Mand over bord”

Lørdag kulminerede 1½ års uddannelse af medlemmerne. Fra undervisningslokalerne flyttede medlemmerne ud i virkeligheden. Det er i virkelighedens regn, blæst og på et gyngende dæk, at besætning og skipper skal kunne yde førstehjælp og redde liv. Der var 3 emner på programmet: Livreddende første hjælp, brandbekæmpelse og mand overbord øvelser. Det var arrangeret sådan, at alle deltagerne kom igennem alle 3 øvelser. Heldigvis har klubben blandt sine medlemmer kompetente folk, så alle instruktørerne var rekrutteret fra egne rækker.

Den ”Livreddende førstehjælp” var en opfriskning af et førstehjælpskursus klubben afholdt i 2010. Det er den slags, der skal øves løbende for at sidde ”på rygraden”. Medlemmerne øvede sig i genoplivning (hjertemassage og kunstigt åndedræt), brug af hjertestarter, indpakning af en afkølet person, rigtig lejring af en tilskadekommen person og meget mere.

”Brandbekæmpelse” bestod af lidt teori om, hvordan brande opstår og udvikler sig. Dette blev bl.a. illustreret via videoklip. Videoerne viste, hvor skræmmende hurtig ilden kan udvikle sig i en båd. Det gælder om at handle korrekt og meget hurtigt. Herefter var der gang i pulverslukkere og brandtæpper for at slukke brande i et kar på stranden.

Sidste øvelse var ”Mand overbord”. Denne øvelse var todelt, idet nogle sejlede ud på fjorden for at øve sig i at sejle hen til en person og samle vedkommende op. Vejret var særdeles realistisk, med vind lige under kulingsstyrke. Selvom det bare var en fender, der skulle samles op, var det nødvendigt med overblik, klare ordre til besætning og fornemmelse for, hvad båden kunne og ikke kunne. I havnen blev der øvet mand overbord med et rigtigt menneske i vandet. 3 juniorer, Kasper Krogholm, Julie Jydholm og Simon Mejlby Virenfeldt tog deres tørdragter og redningsveste på og hoppede i vandet. Selvom de ”kun” skulle reddes fra en båd, der lå stille i en havn fik alle et klart indtryk af, hvor vanskelig – men også hvor vigtig – denne øvelse var.

For at kunne sende bud efter hjælp er det ligeledes vigtigt at kunne betjene en VHF radio rigtig. Det kræver både uddannelse og en officiel prøve fra Søfartsstyrelsen. Denne prøve har over 50 af klubbens medlemmer bestået indenfor de seneste 1½ år.

Dagen sluttede af med grill og hyggeligt samvær i klubhuset.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: