Seniorer kan få spændende alderdom i Farsø

FARSØ: Ligesom en kendt reklame bebuder – så tager et gennemarbejdet projekt den tid det tager.

Styregruppen for projekt Farsø Seniorlandsby: fra højre Søren Christensen, Esben Coling Broe(By og Bygning Arkitekter), Palle Jensen, Eva Lunding Sørensen(OK Fonden) og Gert Hosbond.

Tilbage i 2005 tog Vagn Liltorp initiativ til at igangsætte et projekt omkring en Seniorlandsby i Farsø.

Gert Hosbond, der sidste tirsdag sammen med den resterende styregruppe for Seniorlandsbyen, nemlig Palle Jensen og Søren Christesen, foreløbigt præsenterede rapporten for ”Farsø – den moderne seniorlandsby” overfor ældreorganisationerne og pressen, fortæller at projektet i det hele taget startede som en løs ide.

Ligesom med Vesthimmerlands Sundhedscenter, som også var længe undervejs, skal ideerne have lov at forme sig og ikke mindst være fremtidssikrede, lyder det videre fra Gert Hosbond, der var med til at genoptage projekt seniorlandsby i 2009.

Og netop det, at skabe nogle fremtidsorienterede rammer som kvaliteter i en ”landsby” har været interessant at udforme. Vi har sågar udtænkt, at skabe ”De mange generationers by”, forklarer Gert Hosbond, der dog pointerer at målgruppen for projektet er tiltænkt personer, der efterhånden har for mange problemer med at bo i eget hus.     

Udgangspunktet for projekt Seniorlandby har man valgt at belyse igennem en rapport: Hvordan  skaber man et moderne bo- og levemiljø, som på én og samme tid er med til at udvikle bysamfundet og opfylde flest mulige menneskers krav og ønsker for deres seniortilværelse.         

Derfor har man i processen gjort flittigt brug af at inddrage personer og ældreorganisationer i lokalområdet i workshops, som har kunnet bidrage med forventninger, behov og kvalitetskrav til Seniorlandsbyen.  

Borgmester Knud Kristensen, der i sidste uge lagde byrådssalen i Aars til for at for at præsentere projektet fortæller, at projektet ikke blevet ringere af at have været undervejs i så mange år. Han går ind for, som projektet lægger op til, at udvikle Farsø generelt som sundhedsby. Seniorlandsbyen med faciliteter til at holde sig i fysisk form, skabe fællesskab og bo i intelligente boliger er godt tænkt, og ikke mindst placeringen i Farsø – tæt på bymidten og mulighed for fysisk udfoldelse ved og omkring søen. Og så skal man ikke glemme, at seniorlandsbyen kan være med til at understøtte sygehuset og det behandlerhus, som projektet lægger op til.                        

Palle Jensen, som er formand for styregruppen for seniorlandsbyen, fortæller at han er stolt over at netop denne ide er opstået lokalt i Farsø. De samarbejdspartnere som projektet har fået, nemlig OK-Fonden og By-og Bygning Arkitekter fortæller meget anerkendende, at projektet kan danne foregang for seniorlandsbyer over hele landet.             

Kort om Farsø – den moderne seniorlandsby
Seniorlandsbyen forventes placeret med 25- 40 boliger i nærheden af søen og Farsø sygehus, der åbner op for størst mulig hjælp til selvhjælp og bidrager til tryghed for den enkelte og fællesskab både mellem de enkelte beboere, men også i forhold til lokalsamfundet.

Ideen med projektet er at udvikle og afprøve et koncept for en udstyknings- og bebyggelsesmodel, hvor den enkelte selv råder over sin bolig og eventuelt det nærmest omgivende areal (have), medens et større areal udlægges til fælles område, og som samtidig falder godt og naturligt ind i et eksisterende bymiljø.

Meningen er, at stedet skal indrettes efter den nyeste viden og teknologi, man med rimelighed kan opdrive. Ting, der kan hjælpe med at slibe ældrelivets facetter til perfektion i en boform, der både giver rum til ejeren samt ekstra muligheder et større fællesareal.

Projektet er foreløbigt en rapport, hvilket vil sige, at der endnu ikke er afklaring om den endelige udformning af boliger, fordeling af private og offentlige interesser – og ikke mindst hvornår projektet sættes i gang.     

Det er en stor lokal gruppe blandt Farsø´s erhvervsliv og lokale ildsjæle, der sammen med Vesthimmerlands kommune, OK fonden, Arkitektfirmaet BY og Bygning fra Nykøbing Mors, Søren Christensen, tidl. Rørbæk Centret har arbejdet med projektet gennem flere år.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: