Sæt folkeskolen fri med færre test, kortere skoledag og faglig frihed

Af: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland

Jeg tror vi alle kan huske, hvordan Folkeskolereformen i 2013 førte til ravage og strejker landet over. Her otte år senere er der gjort status på Folkeskolereformen. Den har hverken ført til bedre trivsel eller faglige resultater, det viser undersøgelserne nu – Det kræver handling.

Jeg har en klar vision for, hvordan vi i Danmark får en folkeskole i verdensklasse.

Med færre test, mindre klasser, kortere skoledage og ikke mindst større faglig frihed tror jeg på, at vi skaber et mere udviklende miljø. Et udviklende miljø hvor det er rart at være for både børn og voksne.

I Vesthimmerlands kommune har vi endda tilladt at enkelte skoler kan give elever karakterer et år før man skal gøre det, nemlig i 7. klasse. Jeg syntes at det er tude tosset i så tidlig en alder, tilbyd i stedet den unge støtte og sparring. 

Den 1. juni har SF med en række andre partier indgået en aftale, som skal fungere som en opsamlende indsats på folkeskoleområdet fra efteråret 2021. 

Den nye aftale giver skolerne mere tiltrængt frihed.

Frihed til at bestemme hvor mange timer der skal undervises i for de fleste fag. 

Frihed til at variere timetallene over skoleåret og samle timer i fagblokke.

Frihed til at undervise på mindre hold og bruge tolærerordning. Elevplaner og kvalitetsrapporter bortskaffes og vigtigst af alt, så kan skoledagene blive afkortet.

Det er alt sammen gode takter. Vi er dog ikke færdige med at kæmpe for flere midler til at sikre endnu større frihed og kvalitetsløft af folkeskolen.

Men det her er et skridt på vejen som kan blive til glæde og gavn for vores børn i Vesthimmerland.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: