test

Så blev valget afsluttet i Region Nordjylland

NORDJYLLAND: Efter to ekstra fintællinger er valget nu afgjort i Region Nordjylland. Den seneste fintælling rokkede ikke ved det resultat, man nåede frem til ved den tidligere fintælling.

Det betyder, at det stadig er de to socialdemokrater Jette Ramskov og Bente Bang samt den radikale Ninni Lodahl Gjessing, der er valgt til regionsrådet af de, der var med i dagens fintælling.

– Det har været en lang proces, og nogle vil måske spørge, om det virkelig er nødvendigt? Ja, det mener jeg. Optællingen skal være nøjagtig. Det skylder vi de mange borgere, der har brugt tid på at overveje valget og derefter sætte deres kryds på valgdagen. De skal kunne føle sig sikre på, at vi har respekt for den stemme, de har afgivet, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S), der er formand for valgbestyrelsen.

– De mange fintællinger har ikke noget at gøre med, at vi ikke kan tælle i regionen, fastslår Ulla Astman.

– Vi nåede frem til samme resultat ved såvel første som anden fintælling. Problemet var imidlertid, at syv kasser med stemmesedler fra Aalborg Kommune først dukkede op ved anden fintælling, ligesom vi også manglede stemmesedler fra både Brønderslev, Hjørring og Thisted Kommuner. Det er ikke godt nok. Det har kostet regionen en del ekstraarbejde, og det har kostet kandidaterne en svær ventetid.

Men jeg kan forsikre om, at alle stemmer nu er på plads, slutter Ulla Astman.

Regionsrådet:
Det nye regionsråd får herefter følgende 41 medlemmer – de personlige stemmer er nævnt i parentes efter navnet:

A: Socialdemokratiet – 17 mandater:
Ulla Astman (36.092 stemmer)
Egon Pleidrup Poulsen (9.301 stemmer)
Allan Busk (2.825 stemmer)
Pernille Buhelt (2.578 stemmer)
Mogens Nørgaard (2.220 stemmer)
Helle Andersen (2.125 stemmer)
Vagn Nørgaard (2.125 stemmer)
Bjørn Danielsen (2.025 stemmer)
Lis Mancini (1.922 stemmer)
Henrik Ringbæk Madsen (1.683 stemmer)
Vagn Olesen (1.640 stemmer)
Ejner Guldager Nielsen (1.492 stemmer)
Medzait Ljatifi (1.330 stemmer)
Poul Erik Andreasen (1.289 stemmer)
Jørgen Rørbæk Henriksen (1.250 stemmer)
Bente Bang (1.219 stemmer)
Jette Ramskov (1.206 stemmer)

B: Det Radikale Venstre – 1 mandat:
Ninni Lodahl Gjessing (1.397 stemmer)

C: Det Konservative Folkeparti – 4 mandater:
Kirsten Moesgaard (4.035 stemmer)
Per Larsen (4.031 stemmer)
Vibeke Gamst (3.252 stemmer)
Christen Overgaard (1.174 stemmer)

F: Socialistisk Folkeparti – 4 mandater:
Bente Lauridsen (3.993 stemmer)
Lene Linnemann (2.632 stemmer)
Mogens Ove Madsen (1.098 stemmer)
Laurits Krog (939 stemmer)

O: Dansk Folkeparti – 3 mandater
Morten Marinus (4.095 stemmer)
Rikke Karlsson (3.197 stemmer)
Kim Bennike (2.909 stemmer)

V: Venstre – 12 mandater
Birgitte Josefsen (20.488 stemmer)
Marian Geller (4.502 stemmer)
Svend Heiselberg (3.590 stemmer)
Finn Jakobsen (2.191 stemmer)
Gunhild Olsesen Møller (2.023 stemmer)
Jess V. Laursen (2.007 stemmer)
Michael Karlborg (1.582 stemmer)
Erik Harbo Larsen (1.302 stemmer)
Asta Skaksen (1.292 stemmer)
Per Harfeld (1.143 stemmer)
Martin Bech (1.107 stemmer)
Ole B. Sørensen (1.086 stemmer

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: