Rygambulatoriet har 10 års jubilæum

FARSØ: Rygambulatoriet på Sygehus Himmerland i Farsø har netop fejret 10 års jubilæum og kan se tilbage på et årti, hvor man ved hjælp af en målrettet indsats har hjulpet patienter med rygproblemer videre i deres liv ud fra et tværfagligt samarbejde.

Gennem de seneste 10 år har Rygambulatoriet på Farsø sygehus hjulpet patienter med rygproblemer med at komme videre i deres liv. Udgangspunktet i 2002 var, at patienterne skulle behandles ud fra en bio-psyko-social tilgang, og dette udgangspunkt holder stadig her 10 år senere.

En bio-psyko-social tilgang er omdrejningspunktet
En bio-psyko-social tilgang betyder, at patienten får en grundig tværfaglig udredning, hvor der dels bliver kigget på det konkrete rygproblem og dels de psykiske og sociale problemer, som ofte er en følge af rygproblemet. Derfor er Rygambulatoriet også bygget tværfagligt op, hvilket betyder, at mange patienter både når at stifte bekendtskab med en læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgiver i deres udredningsforløbs- og behandlingsforløb.

– Det tværfaglige samarbejde er af stor betydning, for det betyder, at vi både kan tage hånd om det konkrete rygproblem og samtidig klæde patienten på til at håndtere de følger, som rygproblemet har givet. I den forbindelse er det vigtigt for patienten at få vurderet og beskrevet prognosen for rygproblemet og eventuelle skånehensyn i forhold til fremtidige arbejdsmuligheder. Derudover får patienten vejledning med hensyn til de sociale forhold og muligheder, fortæller Linda Andersen, fysioterapeut i Rygambulatoriet.

Patienterne bliver medansvarlige for forløbet
Da Rygambulatoriet startede for 10 år siden, fandtes der også et rygcenter i Farsø, hvis målgruppe var kroniske og færdigundersøgte patienter. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev det dog overdraget til kommunen og efterfølgende lukket. Dette betød, at det i offentligheden kom til at hedde sig, at der ikke længere var rygtilbud i Farsø, hvilket jo var alt andet end sandt:

– Det har i årenes løb været en stor opgave for os at bevise vores eksistens, da vi er blevet sidestillet med Rygcentret. Vores målgrupper har dog altid adskilt sig, for hvor deres målgruppe var de kroniske patienter, er vi et subakut Rygambulatorium med tværfaglig udredning og vurdering. Dette sker ofte over længere tid kombineret med et kortere behandlingsforløb, hvor patienten er en aktiv deltager. Forløbet kan munde ud i, at der i samråd med patienten laves en genoptræningsplan. Heri er der aftalt mål for træningen og beskrevet retningslinjer for det videre forløb, som foregår i kommunalt regi. Patienten kan også vælge selv at træne videre ud fra de retningslinjer, der er anbefalet, fortæller Linda Andersen videre.

– Gennem årene har vi fået langt mere fokus på at inddrage patienterne, da alle undersøgelser viser, at det er den rigtige vej at gå. Det betyder, at vi i høj grad rådgiver ud fra, hvad patienterne selv kan gøre, og hvilke redskaber de kan bruge for at forbedre deres situation, siger Linda Andersen.

Det overordnede mål med forløbet i Rygambulatoriet er altid at hjælpe patienterne med at komme videre i deres liv, hvad enten det betyder, at de kan genoptage deres tidligere arbejde eventuelt med skånehensyn eller brug af aflastende hjælpemidler, eller at de støttes i at afprøve andre muligheder som ny uddannelse eller revalidering.

FAKTA: Om Rygambulatoriet

Rygambulatoriet modtager primært patienter, som man først har forsøgt at behandle i primærsektoren, men uden den forventede effekt. Og da de nationale anbefalinger lyder på, at hvis et rygproblem ikke går i orden af sig selv, bør man komme i tværfaglig behandling, er Rygambulatoriet det rette sted at sende patienterne hen til nærmere udredning og eventuelt en MR-scanning.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: