test

Regnskabsmeddelelse fra Sparekassen Farsø for 2011

Sund basisdrift med reelt fald i omkostninger og bedre balance mellem ind- og udlån. -Fortsat store tab på kunder giver et underskud, der er næsten lige så stort som 2010.

Sparekassen Farsø har i 2011 fortsat med at tilpasse forretningsomfanget, så der nu er balance mellem indlån og udlån. Tilpasningen med mindre udlån har naturligt givet en lidt mindre indtjening i forhold til 2010.

Der har været godt styr på omkostningerne med et reelt fald både før og efter prisstigninger.

”Desværre har vi endnu ikke oplevet en forbedring af kundernes økonomiske situation, og det har betydet tab på kunder, der er på samme høje niveau som 2010”, siger direktør Mogens Jensen.

”Samlet betyder det et resultat efter skat på -63,4 mio. kr., der trods en lille forbedring ligner sidste års resultat på -64,1 mio. kr. Vi havde forventet en forbedring af de økonomiske konjunkturer og kundernes situation i 2011, men denne forbedring er ikke slået igennem endnu, og det kan aflæses i sparekassens resultat. Sparekassens tab er fordelt rundt på mange forskellige brancher og er et godt spejlbillede af det lokalsamfund, vi er en del af”, siger Mogens Jensen.

Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med årsresultatet for 2011, men vi kan fortsat leve op til alle de krav, der stilles til alle pengeinstitutters solvens og solvensbehov og Finanstilsynets målepunkter i tilsynsdiamanten.

Underskuddet i 2011 og 2010 har selvfølgelig tæret på den frie egenkapital, så selv om sparekassen her og nu lever op til alle økonomiske nøgletal, er der et langsigtet behov for at styrke kapitalgrundlaget.

Med baggrund i de fortsat svage konjunkturer i samfundet generelt og lokalt har ledelsen i hele 2011 arbejdet intenst med at sikre sparekassen et stærkere kapitalgrundlag. Efter forskellige overvejelser er det vores vurdering, at det bedste valg for at sikre en lokal sparekasse er en fusion med Den Jyske Sparekasse. Fusionen og den aftalte kapitaltilførsel vil give styrke og tryghed for garanter, kunder, lokalområde og medarbejdere.

Nøgletal for Sparekassen Farsøs regnskab 2011.

 

Tal i mio kr.

2011

2010

Ændring i mio kr.

Ændring

i %

Drift

 

 

 

 

 

Netto rente- og gebyrindtægter

141,6

149,6

 

-8,0

 

Andre driftsindtægter

0,9

2,3

 

-1,4

 

Omkostninger

89,5

89,8

 

0,3

 

Afskrivninger

2,2

3,0

 

0,8

 

Basisindtjening

50,8

59,1

 

-8,3

-14,0 %

Kursregulering

1,7

-5,2

 

 6,9

 

Datterselskaber

-11,4

-7,9

 

 -3,5

 

Tab og hensættelser på kunder

-115,2

-113,3

 

 -1,9

 

Resultat før bankpakker

-74,1

-67,3

 

-6,8

-10,1 %

Provision vedr. statsgaranti i Bankpakke I

-5,0

-14,3

 

9,3 

 

Resultat før skat

-79,1

-81,6

 

2,5

3,1 % 

Skat

15,7

17,5

 

 -1,8

 

Årets resultat

-63,4

-64,1

 

0,7

1,1 %

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

 

Udlån

2.767,3

3.013,7

 

-246,4

-8,2 %

Indlån

2.804,2

2.742,4

 

61,8

2,3 %

Egenkapital

238,7

304,7

 

– 66,0

 

Balance

4.426,8

4.990,9

 

 -564,1

 

Garantier

603,0

858,0

 

 -255,0

 

Solvensprocent

14,8 %

14,7 %

 

 

 

Kernekapitalprocent

7,8 %

9,5 %

 

 

 

Solvensbehov

12,7 %  

11,6 %

 

 

 

 

Finanstilsynets målepunkter og Sparekassens Farsø tal pr. 31.12.2011

 

Målepunkter:

Finanstilsynets grænseværdier

Sparekassen Farsø    pr. 31.12.2011

Godkendt

Store engagementer

Under 125 %

118 %

OK

Udlånsvækst

Under 20 %

        8 %

OK

Ejendomseksponering

Under 25 %

17 %

OK

Likviditetsoverdækning

Mindst 50 %

194 %

OK

Stabil funding

Under 1

0,65

OK

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: