Reduktioner på lokale NT-busruter fra sommer 2023>

Jane Bonnerup, SF

Jane Bonnerup, SF

Af: Jane Bonnerup, SF. 2. viceborgmester i Vesthimmerlands Kommune. Næstformand i Kultur og Fritidsudvalget. medlem af Teknik og Miljøudvalget samt Klimaudvalget.

Dette var et af punkterne på årets første møde i teknik og miljø.

Den kollektive trafik har i mange år været lidt et smertens barn for os i SF.

Det er vigtigt at støtte op om en ordentlig infrastruktur. Hvis ikke det er muligt at bevæge sig rundt i landet uden kollektiv transport svigter vi børn, unge, ældre og andre borgere uden bil.

Den kollektive trafik i vore yderområder er ikke desto mindre gået ind i en form for dødsspiral.

Der er mange der kører langt for at gå på arbejde. Transporttiden er en vigtig faktor og derfor har mange borgere i Vesthimmerland egen bil. Busserne har i de senere år haft færre passagerer og færre afgange og man forstår godt fornuften i at mindske antallet af afgange når man ser, hvor mange af ruterne i yderpunkterne kun har 1-3 passagerer med.

NT’s budgetforslag for 2023-2026 viste at Vesthimmerlands kommune fremover ville mangle ca. 1,5 mio. kr. årligt i vores bidrag til de lokale NT-busruter. Dette skyldes forøgede udgifter til brændstof og et dyk i passagerindtægterne, delvis grundet COVID-19 pandemien.

Det har derfor været en bunden opgave at finde reduktioner med ulempe for så få nuværende brugere af kollektiv trafik som muligt. Der er tilstræbt kun at foretage tilpasninger og reduktioner på ruter med betydning for maximalt gennemsnitligt to passagerer pr. dag.

I besparelserne er modregnet en udgift til Plustur og Flextur, der i de fleste tilfælde tilbydes som alternativ, hvor den sidste (eller første) del af busruten udgår.

Reduktionerne forventes at frigøre 0,579 mio. kr.

Plustur og Flextur er virkeligt gode tilbud til borgere bosat i yderområderne.

Det kan dog virke lidt som det hemmelige tilbud, man ikke ønsker folk skal blive alt for glade for at benytte. Mange i Vesthimmerland er ikke opmærksomme på at køreplanerne på den måde er suppleret. Plusture ses kun når man søger på en konkret rejse i rejseplanen og mange tror Flexture kun er for handicappede og ældre.

Jeg fik opbakning af resten af Teknik- og Miljøudvalget i ønsket om en bedre formidling og synliggørelse af mulighederne for at benytte Plustur og Flextur i den kollektive trafik.

Plustur kræver at man opretter sig på Rejseplanen.dk og at man bestiller/køber turen senest to timer før. På rejseplanen ses hvor og hvornår man har muligheden for at købe plusture. Muligheden findes kun når busturens andel af den samlede rejse udgør minimum 50 %, til gengæld er det ganske gratis.

Flextur er kollektiv trafik, som man skal bestille – og det er for alle.

Med Flextur bliver man kørt fra adresse til adresse. Flextur er en samkørselsordning, så man kan blive kørt sammen med andre, og man kører muligvis en omvej for at hente eller aflevere nogle af dem. Flextur er mindre egnet for borgere, der pendler fast på en strækning, da minimumsbetalingen er 60 kr. (og 80 kr morgen og eftermiddag) og 6 kr. pr. km.

Det er en rigtig god mulighed hvis man bruger hjælpemidler, da rollator, kørestol eller lignende, kan medbringes.

Flextur bestilles senest to timer før i appen Flextrafik, på nt.flextrafik.dk eller på NT telefon 99 34 11 34.

Der er en ændring i taksten for Flextur, hvor man tidligere fik en stor reduktion i prisen når man var flere der bestilte sammen. Den er nu helt forsvundet og vi så gerne at der stadig var en mindre besparelse da det er til alles fordel at fylde bilerne op på de ture der køres, både set fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv.

Set ud fra et miljøperspektiv er den kollektive trafik i lidt af en fælde. I SF ønsker vi en stærk kollektiv trafik som alternativ til privatbilismen, men samtidigt giver det overhovedet ikke mening at have busruter med kun 1-3 passagerer i forhold til co2 udledning, så nedskæringer synes uundgåelige.

Det handler om at kunne tiltrække brugere og igen gøre kollektiv trafik attraktiv og her er det svært at komme med den perfekte løsning.

I Regionen arbejder NT på at styrke de gennemgående ruter ved færre stop og mere effektiv rejsetid. Det bliver spændende om det får den ønskede virkning.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: