test

Promenade klar til indvielse

HVALPSUND: Et af de største ønsker i Områdefornyelsen for Hvalpsund, der har været i gang siden 2020, har været at forbinde byens to havne ”Fiskerihavnen” og ”Lystbådehavnen” med hinanden.

Projekt ”Mellem havnene”
Projektet fik naturligvis arbejdstitlen ”Mellem havnene” og en hel del Hvalpsund borgere har været involveret i projektet undervejs – såvel idemæssigt som praktisk, sammen med medarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune.

En promenade
Det lå hurtigt klart at forbindelsen mellem de to havne skulle ske med en promenade – altså en stiforbindelse, der både fysisk og visuelt knytter de to havne sammen.. Denne beslutning faldt godt sammen med, at der i forvejen var projekteret kystsikring på strækningen. Ved at køre de to projekter sammen viste der sig synergieffekter, som også smittede af på økonomien, så der kunne gøres mere for de afsatte midler.

Etablering været i gang siden oktober 2023
Siden oktober 2023 har der været arbejdet på kystsikring og promenade. Begge dele står nu færdige og klar til indvielse. To badebroer mangler dog at blive opsat. Det sker senere på sommeren.

Alt klar til indvielse med undtagelse af badebroer
Men der har været – og der er travlt med at blive færdig med det sidste frem til indvielsen den 31. maj.

Der er ved at blive lagt sidste hånd på lys langs med stien, og i den forgangne weekend blev en terrasse ved det gule hus, som er afslutningen på promenadestykket ved overgangen til Havnepladsen, færdig. Der arbejdes også på at få opsat bænke langs med promenadestrækningen, ligesom afslutningen på promenaden ved Lystbådehavnen vil få en markør.

Alle projekter indvies og fejres
Indvielsen af Promenaden finder som før nævnt sted den 31. maj. Ligesom flere af de øvrige projekter i Områdefornyelsen, som på nuværende tidspunkt er afsluttet med en indvielse, så skal promenaden det naturligvis også.

Hvalpsund Borgerforening står for det praktiske mens Vesthimmerlands Kommune står for det officielle. Efter en velkomst v. formand for Hvalpsund Borgerforening, Ole Randrup vil Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen for indvielsestale og snorklip. Efter snorklippet skal promenadestrækningen naturligvis afprøves. Fremme ved det gule hus venter der en forfriskning inden der gås tilbage igen mod lystbådehavnen, hvor borgerforeningens telt venter med mad og drikke.

Det kan i øvrigt oplyses, at det nye promenadeområde vil være i fokus igen blot to dage efter indvielsen, her finder nemlig 10. udgaven af triatlonstævnet ”Flugten til Hvalpsund” sted, hvor skiftezone og målområde vil være ved promenadens afslutning inden lystbådehavnen.

/cf

FAKTA: Områdefornyelse Hvalpsund
Tilbage i 2019 fremsendte Hvalpsund Borgerforening på vegne af foreningerne i Hvalpsund et ønske om at være næste by i rækken til områdefornyelse.

Der stod: ”Foreningerne i Hvalpsund ønsker at styrke byen som bosætningsby og tiltrække nye borgere. Byen er omgivet af en fantastisk natur, store sommerhusområder, campingplads, fiskesø, golfbaner og masser af naturstier. Herudover et fantastisk havnemiljø og et meget rigt foreningsliv med tilbud til alle. En områdefornyelse vil således ikke alene komme byens borgere til gode, men også være til stor gavn for turismen i området”. 

Ønsket blev imødekommet og i 2020 satte Vesthimmerlands Kommune områdefornyelsen i gang med assistance fra arkitektfirmaet LabLand, der iværksatte borgermøder og en inddragelsesproces ved hjælp af Walks’ og Talks’.

I 2021 blev visionsplanen for Hvalpsunds Havne blev præsenteret på et offentligt møde i Muslingeriet med over 80 deltagere og blev herefter godkendt af Vesthimmerlands Kommune.

Selve byfornyelsesprogrammet blev herefter iværksat med 5 nedsatte arbejdsgrupper, primært bestående af borgere fra Hvalpsund. Programmet indeholdt ni forskellige indsatser, der ønskes udviklet og realiseret som en del af områdefornyelsen. Fælles for alle ni indsatser er, at de tager udgangspunkt i byens særlige DNA og udtryk, der kendetegner byen, samtidig med at de arkitektonisk er løftet ind i nutiden.

De fem arbejdsgrupper fordelte de 9 indsatser således: 1. Ankomst og parkering på havnen, 2. Legepladsen, 3. Havnens medborgerhus, 4. Forbindelse mellem havnene og en solnedgangsplads, 5. By og Natursløjfe.

De projekter der indtil nu er helt afsluttet er en Flexparkering ved Strandvejen, Solnedgangspladsen ved badeanlægget, Legepladsen og altså nu forbindelsen mellem havnene. De resterende projekter – med undtagelse af havnens medborgerhus, der er udtaget, afsluttes i 2024 og 2025.

Projektchef for områdefornyelsen i Hvalpsund er Carsten Agesen fra Team, Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune.
Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: