Politi Per væltede Vesterbølle

VESTERBØLLE: Aftenens højskoleaften på Vesterbølle Efterskole blev et enormt tilløbsstykke.

Tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen fortalte meget åbent og levende om sine 45 år ved Politiet og om de store kriminalsager, der i dag hører til Danmarkshistorien. 300 tilhørere var tilstede på Vesterbølle Efterskole for at høre Per Larsen.

– Vi blev helt overvældet af fremmødet af mennesker. Det er kun anden gang skolen har prøvet at arrangere en højskoleaften som et arrangement, hvor elever og ansatte på skolen kan få en oplysende aften om særlige begivenheder i Danmarks historien, sammen med gæster udefra. 

Aftenen startede med fællesspisning, og herefter var godt 300 tilhørere klar i skolens idrætssal til at høre den veltalende og særdeles veloplagte tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen fortælle om sit liv med spændende politiopgaver.

Han startede ud med at fortælle, hvorfor han i forbindelse med en kriminalsag i sin tid havde valgt at klippe sit hentehår af, og lod opfordringen gå videre til dem i forsamlingen for hvem det evt. måtte være aktuelt. Derefter fulgte en lang række af spændende fortællinger og indblik i nogle af Danmarkshistoriens mest spændende kriminalsager, om bandekonflikter, terrorhandlinger, rydningen af ungdomshuset, COP15 og ikke mindst afsløringen af Blekingegadebanden.

De blev Larsen’s egne betragtninger om livet og en personlig kamp mod kræft. På intet tidspunkt mistede Per Larsen kontakten med tilhørerne i Vesterbølle, der alle lyttede med stor interesse til insider skildringer, som Per Larsen personligt har oplevet dem.     

Både for unge og ældre var den røde tråd i foredraget, at lære at leve livet mens vi har det, og få noget godt ud af det tilmed. Det råd blev givet videre til alle i salen med en opfordring til at passe på sin krop og holde sig i god form.

– Hvilket passer godt i tråd med skolen som her i Vesterbølle, med vægt på et aktivt fritidsliv og idrætsfag supplerede Per Larsen, der selv er bestyrelsesformand for en efterskole på sjælland.

Skolens næste foredragsaften bliver først engang hen i det nye skoleår. Hvem næste foredragsholder bliver, er endnu ikke fastlagt. Men først med Johannes Møllehave for to år siden, og nu Per Larsen som sublime fortællere, bliver der noget at leve op til.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: