test

Plan for havneomdannelse et skridt nærmere

HVALPSUND: Det første borgermøde omkring havneomdannelse omkring Hvalpsund lystbådehavn blev holdt i december. De mange input fra dette møde – og efterfølgende, har bidraget til mange nye interessante streger fra Arkitektfirmaet C.F. Møller, som det også har været meningen.

C.F. Møllers planforslag for området omkring Hvalpsund lystbådehavn.

De nye plantegninger og tværsnit blev præsenteret på endnu et borgermøde, som fandt sted med ca. 90 deltagere i aften i Hvalpsund.

Det overordnede budskab fra borgerne var at bevare det grønne område til ophold, at udvide havnen mod nord, at samle så mange aktiviteter som muligt omkring sejlklubben og at Marina skal bevares, men gerne forskønnes. Desuden hører vinteroplægningspladsen til både med til havnen, men det skal se ordentligt og ryddeligt ud. I sommer perioden kan pladsen bruges til parkering og autocampere.        

Eva Møller Sørensen fra C.F. Møller præsenterede de nye planforslag for lystbådehavnen, promenaden, naturstien, parkering og det grønne område og sagde i den forbindelse tak for de mange gode ideer fra borgerne. – Vi har ikke selv skullet finde på nye ideer. Vi har fået til opgave at koble ideerne sammen til en helhedsplan, som også er økonomisk bæredygtig, lød det fra Eva Møller Sørensen.

Økonomien skal bl.a. hentes fra opførelsen af 3 rækker boliger – fjordhuse om man vil, i 2 og 1,5 plan som placeres vinkelret på lystbådehavnen. Der er tale om i alt 65 boliger på hver 110m2, som alle vil få udsigt til vandet. 

De 2 etagers højde gav protester fra borgere fra det bagved liggende område, som frygter at udsigten over vandet tages fra deres privatboliger. Om udsigten vitterlig forsvinder, har C.F. Møller nu fået til opgave at visualisere med højde fotos.

Men ellers var der tilfredse tilkendegivelser fra de fremmødte borgere, som godt kunne lide det C.F. Møller var kommet frem til.    

Planen, som blev præsenteret sidste onsdag, vil nu blive brugt som udgangspunkt for forhandlinger med Naturstyrelsen og den lokalplan for området omkring lystbådehavnen, som Vesthimmerlands kommune har i sinde at udforme.

Lokalplanforslaget vil blive udsendt i høring i starten af september, og her vil Vesthimmerlands kommune altså igen invitere borgerne til møde. 
              

FAKTA: Havneomdannelsen omkring Hvalpsund lystbådehavn i korte træk: 

– Lystbådehavnen skal udvides mod nord med 100 nye bådspladser og yderligere med 80 bådspladser på indersiden af molen, som beklædes med trædæk.    

– Lystbådehavnen skal være rammen om aktiviteter hele året rundt. Derfor udvides faciliteterne for sejlklubben og lystsejlere.
– Bach’s administrationsbygning suppleres med sammenhængende bygning, som skal være tyngden omkring et torv med publikumsværdi som f.eks. mad og kunst.
– Der etableres 3 rækker fjordhuse vinkelret på havnen i henholdsvis 2 og 1,5 plan, nivelleret efter bagvedliggende bebyggelse. De 65 helårsboliger får alle udsigt til vandet.

– Fjordvej lægges bagom Marina.

– Promenaden, mellem remisen og lystbådehavnen skal skabe bedre tilgængelighed mellem by og vand, ligesom den skal fungere som en form for højvande sikring.

– Foran promenaden etableres en bred by strand med opholds- og omklædningsfaciliteter.   

– Der etableres en natursti med udkigstårn fra lystbådehavnen til banestien. 

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside: www.vesthimmerland.dk

    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: