Palliationssenge og diagnostisk center til Farsø

FARSØ: Et enigt Regionsråd besluttede den 17. august, at Sygehus Himmerland i Farsø får 8 palliationssenge samt et diagnostisk center. Det er positive nyheder for sygehuset og planlægningen er allerede godt i gang

8 palliationssenge

Et enigt Regionsråd besluttede at Farsø sygehus får 8 palliationssenge. Det nye palliationsafsnit bliver placeret i afdeling R, hvor palliationssygeplejerskerne tidligere på året flyttede i nye lokaler på 1. sal. De nye palliationssenge bliver placeret i stueetagen, så der bliver et samlet afsnit.

Palliationsafsnittet skal tage imod uhelbredeligt syge patienter, som har behov for den behandling og indsats, der foregår på et sygehus. Afdelingspersonalet vil primært bestå af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, men der vil også blive andre faggrupper tilknyttet afsnittet som fx fysioterapeut, sekretær og socialrådgiver. Palliationsafsnittet forventes at starte op den 1. december i år. Planlægningen er i fuld gang, og der arbejdes netop nu på blandt andet renovering af afdelingen, indkøb af møbler samt planlægning af ansættelse af personale.

 

Diagnostisk center

Regionsrådet vedtog også, at der skal placeres diagnostiske centre på fire af regionens sygehuse – herunder på Sygehus Himmerland i Farsø. Centret starter op den 1. januar 2011 og vil blive placeret i det nye medicinske ambulatorium, når dette står færdigt.

Efter henvisning fra egen læge vil patienterne inden for 3 hverdage blive indkaldt til samtale med en speciallæge i det diagnostiske center, og inden for 14 dage skal patienterne gerne være iagnosticeret og sendt det rette sted hen. De diagnostiske centre skal altså være med til at sikre patienterne en hurtigere vej til den rigtige diagnose. Det kommer til at betyde bedre patientforløb med kortere ophold og færre genindlæggelser.

Gode udsigter for fremtiden

Der kommer altså til at ske store og spændende tiltag på Farsø sygehus gennem den næste tid – både med ombygningen af det medicinske område, som jo er i fuld gang, og nu med yderligere et palliationsafsnit og et diagnostisk center. Det er alt sammen tiltag, som betyder, at Farsø sygehus  fortsat kan tilbyde patienterne de bedste patientforløb og også sikre høj patienttilfredshed i fremtiden.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: