test

Outline effektiviserer produktionen og bevarer danske arbejdspladser

FARSØ: Der bliver afprøvet nye metoder, indtastet data og nærstuderet færdige produkter hos Outline Vinduer, hvor et nyt karmanlæg, der skal hjælpe med bearbejdning af karmene, er i fuld gang med at blive installeret.

Med hjælp fra det fuldautomatiske anlæg, der er en del af et flerårigt investeringsprogram, får Outline øget produktionsvolumen og en endnu bedre kvalitetssikring. Outline fortsætter dermed styrkelsen af sin danske produktion.

Nyt fuldautomatisk anlæg
– Det er en lang proces at omstille en hel produktion og samtidig en omfattende investering, som samlet skal ruste os til at stå endnu stærkere i markedet. Første etape af investeringerne blev indledt i 2022, og nu er vi så blevet klar til etape to, hvor vi får et avanceret karmanlæg, der skal stå for bearbejdning af karmene – blandt andet i form af udfræsning og boring til beslag, forklarer Michael Hejlesen, produktionschef hos Outline og fortsætter:

Minimerer spildprocent
– Før i tiden har vi manuelt mærket op, hvor beslagene skal sidde på karmene, men alt det bliver nu gjort af karmanlægget gennem prædefineret data, hvilket giver en endnu bedre kvalitetsstyring af vores produktion og mindsker spild. Ændringerne i vores karmproduktion har allerede minimeret spildprocenten fra tre til en procent, og selvom det ikke lyder af meget, er det store tal, når man har med høje volumener at gøre.

Ifølge Steen Hansen, key account manager i Junget, der har leveret anlægget til Outline, bliver arbejdsgangene forenklet med de nye funktioner i anlægget, som også er integreret med salgsafdelingens ordresystem.

– Med det nye, fuldautomatiske anlæg samler man alle processerne på én maskine, der samtidig automatiserer en masse delelementer i produktionen. Anlægget har fuld dataintegration, hvilket vil sige, at når kundeordren er indtastet i ordresystemet, bliver målene også automatisk overført til maskinen, siger han.

Effektiviserer produktionen uden at skære i medarbejderantallet
Det nye anlæg betyder også, at produktiviteten er steget, da der kan produceres flere enheder på samme tid. Den øgede effektivitet er samtidig med til at bibeholde produktionen i Danmark, forklarer Michael Hejlesen:

– Vi gør en stor dyd ud af at beholde Outlines produktion i Danmark, hvor vi er tæt på kunderne. Det giver også mulighed for daglige produktionsmøder med status på alt fra logistik, forsendelse samt indkøb, og så kan vi hurtigere lave ændringer i produktionen eller træffe nye beslutninger. Sidst, men ikke mindst, så er vi stolte af at understøtte lokalområdet med arbejdspladser, og effektiviseringen har da heller ikke kostet medarbejdere, da vi i takt med investeringerne har vækstet i produktionsvolumen. Men for at vi fortsat kan opretholde en dansk produktion, er det nødvendigt hele tiden at være et skridt foran og modernisere arbejdsgangene som vi gør med det nye karmanlæg.

De nye funktioner i anlægget indfases over en periode på tre måneder og forventes fuldt implementeret til marts.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: