Områdefornyelse i de små byer

Af: Niels Krebs Hansen og Signe Nøhr, Byrådsmedlemmer for De Konservative i Vesthimmerlands Kommune

Vester Hornum er et godt bud på næste landsby, hvor vi prioriterer 3 millioner til områdefornyelse. Halvdelen af vores borgere i Vesthimmerland bor i landsbyer, og den konservative gruppe ønsker, at vi fortsætter med at prioritere penge til byfornyelse i vores mindre bysamfund. Det er til glæde for hele bosætningen i Vesthimmerland.

Under budgetforhandlingerne for 2020, blev der afsat 3 millioner til et områdefornyelsesprojekt i Hvalpsund. En sådan proces strækker sig over en længere periode og er groft sagt inddelt i to faser – en programfase og en gennemførelsesfase.

Inden længe skal Byrådet godkende det byfornyelsesprogram, som borgerne i Hvalpsund har valgt at prioritere.

Før Hvalpsund er der lavet område fornyelser i Gedsted, Hornum og Ranum.

Den største by efter Hvalpsund er netop Vester Hornum, som med sine ca. 550 borgere er den niende største by i Vesthimmerland.

Formålet er at igangsætte en positiv udvikling, der gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig og leve i Vester Hornum og omegn. I samarbejde med kommunen skal borgerne involveres, så byens udfordringer og potentialer bliver afdækket og samtidig skal der tages stilling til hvilke fysiske tiltag, der kan understøtte og styrke byens udvikling.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: