Øget interesse for Thit Jensen

FARSØ: 2017 har været et travlt, spændende og sjovt år at være medlem af støtteforeningen Thit Venners bestyrelse og af foreningen i det hele taget.

Og øget kendskab til ”Thit” mærkesager

Og 2018 begynder rigtig godt – idet et anonymt medlem af Støtteforeningen har doneret et genoptryk af en lille skriftbog, der blev udgivet i 1996 – det var 50-året for biblioteksafgiftens vedtagelse.  

Det lille skrift udleveres gratis til deltagere ved dette års generalforsamling i Thits Venner på mandag, og kan efterfølgende købes i Mindestuen på Torvet 1. 

Mange opfatter, også i dag, Thit Jensen som en furie og glemmer helt hendes sociale arrangement i datiden, og mange er faktisk ikke klar over at Thit Jensen bl.a. var ophavskvinde til forfatterafgiften på fem øre pr. udlån, der efter flere års tovtrækkeri trådte i kraft i 1946.  Det er der til stadighed i dag rigtig mange forfattere der er rigtig glade for. 

Der har været arbejdet med mange spændende og interessante opgaver i Thits Venner. 

Mange frivillige af støtteforeningen hjalp gennem sommeren 2017 bl.a. med at dække ”vagter” i Mindestuen på onsdage og i weekender, når turistkontoret ikke havde åbningstid.   

900 gæster i mindestuen
Der har i 2017 været rigtig mange besøgende i Mindestuen, knap 900 gæster.
 

Det må siges at være rekorden af interesserede gæster på et år. De besøgende fordeler sig på 23 gruppebesøg, og andre interesserede i Thit forfatterskab,  hendes foredragsrække, liv og levned.
Og der er for nuværende allerede forudbestilt 11 gruppebesøg med ca. 440 personer i 2018.
 

Mindestuen har et rigtig godt samarbejde med skoler og højskoler, specielt højskoler med litteratur på programmet tæller godt i statistikken. 

Her er ofte tale om store hold, der deles i to og således både aflægger besøg i Thits Mindestue og på Johannes V. Jensen Museet. På den måde besøger man begge Farsøs berømte forfattere. 

En del af de store hold af besøgende spiser ofte medbragt mad, køber dertil kaffe og Thit Kage, der nydes i mødelokalet på 1. sal på Torvet 1, eller på Johannes V. Museet. 

En del af foredragskorpset har tillige haft mange udenbys foredrag bl.a. i Haderslev, Viborg Sognegård, Ovsted kirke, Fredericia, Rønde Bibliotek m. fl.   

”Thit effekter” skænkes til mindestuen
Mindestuen har modtaget en del donationer i form af ”Thit effekter” til mindestuen.  Ligesom foredragsholderne ofte oplever, når de holder foredrag rundt i landet, at tilhørerene medbringer effekter tilegnet Mindestuen i Farsø.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: