Officiel indvielse af Farsøs sprogcenter

FARSØ: Ligeså venligt som Vesthimmerland har taget imod de 230 flygtninge, familiesammenførte og udenlandske arbejdstagere i Vesthimmerland, tog de 230 kurskister selv imod på Sprogcenteret ”Lær Dansk” på Lille Torv i Farsø, i mandags.

Det blev en festlif indvielse af sprogcentret på Lille Torv 3 i mandags – her med congonelisk sang

Borgmester Knud Kristensen forstod indvielsestalen, her samtale med forstander og lærer fra sprogcentret.

Kursisterne på sprogcentret var iklædt deres nationale festtøj ved indvielsen.

Der var inviteret til officiel indvielse af Sprogcentret ”Lærdansk Vesthimmerland” og Integrationsnet Midt- og Nordjylland, og samtidig inviterede kursisterne på Åbent Hus.    

For indvielsestalen stod borgmester Knud Kristensen. Han sagde, at man på Lille Torv har fundet de optimale rammer for Sprogcentret, efter at tilbuddet hidtil har været spredt på flere adresser i Vesthimmerland.

Knud Kristensen påpegede, at det er grundlæggende, at lære dansk for at kunne falde til i det danske samfund og få et arbejde.

Borgmesteren sendte også en tak til det lokale erhvervsliv for at tænke gode tanker og indgå aftaler omkring praktikpladser og job i samarbejde med Integrationsnet.

Herefter fulgte taler fra forstander for sprogcentret Poul Neergaard og Hans C. Knudsen fra Integrationsnet. Begge ytrede samme glæde over de muligheder som de udlændinge, som er kommet til Vesthimmerland tilbydes, hvilket ikke mindst skyldes et godt samarbejde med Vesthimmerlands kommune.

Efter talerne tog kursisterne over med congonelisk dans og et indblik i tre forskellige verdensdele. Verdensdelene repræsenterede kursisterne selv fra Afrika, Asien og Østeuropa. Selv var de klædt i deres nationale festtøj og undervisningslokalerne var indrettet med informationsplancher om deres verdensdel, og smagsprøver på deres nationale retter.         

På Centrets 1. sal var der også fernisering på billedserien: ”Flygtningehistorier, Ti skæbner – Ti historier”, som portrætterer ti af Sprogcentrets nuværende kursister med foto og baggrunden for at være kommet til Danmark.   

Arrangementet var særdeles velbesøgt af såvel folk med tilknytning til stedet, men også interesserede borgere.

  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: