Ny særlig skolefløj indviet på Farsø skole

FARSØ: Idag var den røde snor spændt ud på Farsø skole. Anledningen var den officielle indvielse af en helt ny skolefløj, der fremover skal være samlingspunktet for alle ADHD elever i Vesthimmerlands kommune

Som nytiltrådt formand for skoleudvalget i Vesthimmerlands kommune, var det Henrik Dalgaards(C) debut som “snorklipper”.

De nye lokaliteter, som adskiller sig meget fra traditionelle klasselokaler, blev studeret nøje.

Særlig indretning
Den nye ADHD skolefløj rummer ikke traditionelle klasselokaler, men et stort fælles rum med tilstødende stillerum, hvor eleverne i eget tempo og med den støtte de har behov for fra pædagoger og lærere, kan gennemføre deres undervisningsforløb.

Det der er kendetegnende ved børn med diagnosen ADHD er: at de har svært ved at koncentrere sig, har svært ved at følge instruktioner, har svært ved fuldføre det de er i gang med, har svært ved at huske aftaler, er urolige, har svært ved at tolke andres grænser og har svært ved at lege stille og roligt.

Netop derfor, har disse børn behov for særligt rolige og uforstyrrende omgivelser og en struktureret dagligdag, som den nye skolefløj er indrettet efter.  

Det var også derfor, at hovedpersonerne selv, de 32 ADHD elever, ikke selv deltog i indvielsen af de nye lokaliteter sammen med politikere, embedsmænd, skolens ansatte og andre indbudte. Det ville simpelthen virke for forstyrrende på eleverne. 

 

Vesthimmerlandske ADHD elever undervises i Farsø
Med undtagelse af en enkelt ADHD klasse på Aalestrup skole, så er Farsø skole udpeget som Vesthimmerlands undervisningstilbud til ADHD elever på alle klassetrin. Undervisningen var indtil kommunalreformen underlagt Amtet med undervisning på særlige specialskoler i Arden og Aalborg.

Den nye fløj, som har kostet 6 millioner kroner, er indrettet med tre af de særlige undervisningslokaler, der umiddelbart mere minder om et traditionelt hjem med fællesrum og tilstødende værelser, hvor eleverne kan indrette sig som de finder det bedst. Det kan være inde i en niche, på en madras på gulvet eller inde i et hjørne. Alt sammen, for at eleverne kan holde fokus.

Kunne godt bruge et undervisningslokale mere
De tre undervisningslokaler har allerede vist sig at være ét for lidt. Lokalerne er beregnet til 6-8 elever, men i øjeblikket er et af lokalerne base for overbygningsklassen, der har 12 elever.

I sin tale, beklagede skoleleder John Andersen derfor også, at man ikke havde været mere forudseende med hensyn til elevantallet.  

Der er tilknyttet 3 faste lærere og yderlige 8 deltidslærere til ADHD klasserne. Hertil kommer et tilsvarende antal pædagoger, idet ADHD undervisningen samtidig er et pasningstilbud for eleverne frem til kl. 16.00.   

– Jeg synes, vi har fået nogle virkelige funktionelle rammer, som er nøgleordet for ADHD børn, sagde skoleleder John Andersen, der samtidig udtrykte sin glæde over, at politikerne havde taget beslutningen om, at ADHD-eleverne skulle have plads på Farsø Skole. Efter beslutningen har skolen nemlig fået ansat nogle meget kompetente lærere på området, tilføjede John Andersen.  Det var formanden for skoleudvalget, Henrik Dalgaard (C), der fik fornøjelsen af at forestå snorklipningen med ordene: – Tillykke med det nye byggeri. Gode rammer og god trivsel giver mulighed for god indlæring.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: