Nu starter planlægningen for Hvalpsund havn

HVALPSUND: Mange har i årevis ventet på næste skridt til udviklingen af Hvalpsund havn.

I aften er der borgermøde omkring planlægning af området omkring lystbådehavnen i Hvalpsund

Nu er det så vidt. Byrådet i Vesthimmerlands kommune ønsker, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for havneomdannelse omkring Hvalpsund lystbådehavn. Derfor er der i aften indbudt til borgermøde, således at borgerne kan give deres bud på hvordan lystbådehavnen skal se ud i fremtiden.      

Lokalplanen skal arbejde med den fremtidige anvendelse, så der sikres en positiv og stærk udvikling af arealerne fra den gamle remisebygning (nuværende endestation for bustrafik) til campingpladsen.

Planen tager afsæt i den arkitektkonkurrence, der blev afholdt tilbage i 2005 og som blev vundet af CF Møllers tegnestue. Herudover er der også en kystbeskyttelseslinje at tage hensyn til. Det er derfor også arkitekt Eva Møller Sørensen fra CF Møller, der vil styre aftenens forløb.     

Kommunen indbyder derfor alle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen af arealerne, til at deltage i borgermødet.

Det videre forløb omkring havneplanlægningen er, at der lægges ud med at planlægge for området omkring lystbådehavnen. Etape 2, som er fiskerihavnen og som vedrører en anden lokalplan, vil der først blive taget fat på efterfølgende.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: