Nu sættes 11 skoler og institutioner under lup

VESTHIMMERLAND: Endnu en institution, nemlig Kridthuset i Løgstør, er blevet tilføjet den liste af skoler og institutioner der skal indgå i en strukturanalyse af skoler og institutioner i Vesthimmerland.

Kridthuset blev tilføjet af politikerne i Børne- og Familieudvalget efter deres møde i sidste uge.  Det sker på baggrund af det oplæg til analyse som skole- og dagtilbudschef Anders Norup i Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet. 

Mens udvalget var enig om, at begge daginstitutioner i Løgstør skulle indgå i analysen, så var man ikke enige om at holde institutioner i Farsø og Aars ude.  Daginstitutionerne i de to byer forbliver en del af analysen.

Tilbagegang på 353 elever på skolerne
For hele kommunen vil elevtallet være faldende frem mod skoleåret 2028-2029, viser Anders Norups beregninger. Elevtallet vil til den tid være på i alt 2.682 på samtlige 12 kommunale skoler. I dette skoleår er tallet 3.035 elever. En tilbagegang på 353 elever kan ikke undgå at få konsekvenser for de små skoler, som vil være for dyre at drive som selvstændige enheder.

I 2028-2029 vil elevtallene for kommunens fem mindste skoler være: Ranum 74 (hertil kommer K-klasser), Vestrup 76, Vester Hornum 76, Ullits 64 og Gedsted 74.

Men man vil ikke lukke skoler for enhver pris. I Børne- og Familieudvalget er man enige om, at man ønsker, at et bæredygtighedskriterie på 80 procent indskrivning over seks år på folkeskolerne erstattes med, at der i analysen i stedet indgår en generel opmærksomhed på indskrivningsprocenten.

Et enigt udvalg ønsker også, at der udarbejdes beregninger på garantitildeling til de tilbageværende skoler, samt en beregning på maksimal samlæsning af to årgange.

Et enigt udvalg ønsker desuden, at de penge, der spares for strukturanalysen forbliver på udvalgets område.

Det er Byrådet, der i forbindelse med budget 2023 besluttede at lave på hele skole- og dagtilbudsområdet i kommunen. Børnetallet er faldende i Vesthimmerland – og politikerne vil derfor have skabt bæredygtige skoler og dagtilbud de næste 5-10 år frem.

Disse skoler og dagtilbud indgår i analysen
Ranum Skole inklusiv LBO, Vester Hornum inklusiv LBO, Ullits Skole inklusiv LBO, Gedsted Skole inklusiv LBO, Vestrup Skole inklusiv LBO, Mejsevej, Aars, Troldehøj, Aars, Satellitten, Aars, Højgården, Farsø, Sneglehuset, Løgstør og Kridthuset, Løgstør

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: