Nu nedsættes varmeprisen i Hvalpsund

HVALPSUND: Pladsen omkring Hvalpsund Kraftvarmeværk er for tiden en flot byggeplads. Dag for dag, kan man se det nye flis-anlæg tage form.

I denne uge ankommer den nye flis-kedel til Hvalpsund Kraftvarmeværks nye byggeri, hvilket betyder, at varmen i Hvalpsund kommer til at falde yderligere fra oktober måned.

De to siloer til flis lageret står færdig, bunden i resten af bygningen er støbt, og i slutningen af denne uge ankommer flis-kedelen. Det forventes også, der bliver rejst spær i denne uge, oplyser varmeværkets formand Peder Holm Pedersen.

For lidt over en måned siden, var der borgermøde med information om det nye værk og forventningen til varmeprisudviklingen. Der var 70 fremmødte forbrugere, der alle generelt var positive overfor den nye udvikling.

Bestyrelsen fortalte om den proces, værket havde været igennem, for at få lov til at bygge. Allerede inden borgermødet havde værket fået de første nye forbrugere. Deriblandt en husstand, som i dag er opvarmet med jordvarme. Under borgermødet fik værket flere positive henvendelser, med et ønske om et besøg. Forud for borgermødet var det delt svarkort ud til alle potentielle nye forbrugere.

Bestyrelsens håb og ønske er, at alle nuværende og nye forbrugere, vil være med til at få flere overbevist om, at det er en god idé og økonomisk fornuftigt at skifte til fjernvarme allerede nu.

– Jo flere vi bliver om at betale de faste omkostninger, jo billigere bliver det for os alle!, lyder det fra Peder Holm Pedersen.

Har man oliefyr, er det især nu meget fornuftigt at tilslutte sig. Der er nemlig mulighed for at søge om ”skrotningspræmie” på 10.000,- kr., hvis man skifter sit oliefyr ud med fjernvarme. Prismæssigt er fjernvarmen også en fordel frem for olie, lyder det videre fra Peder Holm Pedersen.  De nye forbrugere skal kun betale kr. 4.250,- kr. + moms i fast afgift (i tilslutningsperioden jf. tilslutningsprojektet). Det er ca. ½ pris af den nuværende faste afgift. Værket ved, at den faste afgift for eksisterende forbrugere, vil falde i takt med der kommer nye forbrugere, og i takt med gælden på værket bliver mindre. Det forventes den faste afgift kommer under kr. 4000,00 inden for de næste 9 år.

Værket har på sidste bestyrelsesmøde lavet budget for varmeåret 2010/2011. Den variable kwh pris reduceres fra 0,75 kr. til 0,54 kr. + moms. Det betyder, at et hus med 18.300 kwh i forbrug sparer kr. 4800,- incl. moms.

Bestyrelsen er tilfreds med budgettet, ikke mindst taget i betragtning af, at flis-kedelen først begynder opstart og indkøring den 4. oktober, og derfor ikke kan regnes med i hele varmeåret.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: