Nu indvies Landbohaven ved Plejecenter Højgården

FARSØ: Længe har beboere, dagcenterbrugere, pårørende, personale og andre med tilknytning til landbohaven ved Plejecenter Højgården set frem til den dag, hvor haven officielt ville være klar til indvielse

Fra rejsegildet på pavillonen i Landbohaven ved Højgården.

Her er Hilmar og Just i gang med at skrubbe de gamle mælkejunger i Landbohaven.

Tiden er nu kommet, og det er med meget stor glæde at Aktivitetsgruppen og Højgården byder ”udenfor” i den grønne oase. Der er vist heller ingen tvivl om, at der i forbindelse med indvielsen i dag tirsdag, fra midt om formiddagen vil være liv og feststemning i haven.

Arrangementet vil givetvis få en hel del bevågenhed, idet der fra projektets spæde start har været utrolig mange mennesker involveret. Det gælder lige fra planlægning, anlæggelse, indretning og ikke mindst det store men absolut nødvendige praktiske havearbejde med at hakke, luge og rense for ukrudt.

Beboere og dagcenterbrugere har fra første dag kæmpet om vinduespladserne i Terapien. Her har de haft stor interesse i at følge anlægsgartnernes og håndværkernes arbejde skride frem.

Derfor er det også Aktivitetsgruppens og Højgårdens store håb, at rigtig mange med interesse for landbohaven lægger vejen forbi Højgården for at deltage i festligheden, og nyde det fine resultat der er kommet ud af alle bestræbelserne.

Landbohaven begyndte at tage form allerede i 2007, hvor der i første omgang blev søgt fondsmidler og søgt de nødvendige tilladelser som skulle være på plads. Siden er udviklingen gået slag i slag med at skabe en dejlig grøn oase, til glæde for havens brugere. Det har været en stor udfordring, men også en særdeles spændende opgave.

Et fristed med gamle landbrugseffekter
Grundtanken med landbohaven har fra første dag været, at omdanne den store græsmark bag Højgården til et grønt fristed med gamle landbrugseffekter som vækker minder for bl.a. beboere og dagcenterbrugere, da de typisk har været vant til at leve i et område, hvor der er natur med højt til himlen, marker, skove og fjord.

Kulturarv fra de ældre givet videre til børn og yngre generationer, er også en stor gevinst for begge parter når de mødes til aktiviteter og samvær i haven. For beboere som flytter i bolig på Højgården, er der ligeledes den mulighed, at de kan medbringe en kær plante eller staude fra deres egen have, så de stadig kan værne om den i fremtiden.

I centrum af haven er der bygget en stor pavillon. Den har allerede vist sig at være rammen for mange samværsstunder, hvor man dels kan være inde med tag over hovedet, men alligevel også ude midt i den grønne oase, da der er glasruder hele vejen rundt.

Et af de store ønsker, der endnu er til indretningen af haven, er at få lavet et springvand. Området er forberedt og omkranset af de skønneste roser, men aktuelt står haven og mangler et par gamle møllesten, hvor det vil give en fantastisk nostalgisk stemning at se og høre vandet risle ned ad de gamle sten. Måske lykkes det en skønne dag, men ellers er tanken med haven dog også den, at haven skal være et sted der er i stadig udvikling og aldrig bliver helt færdig, snare end den skal betragtes som en museumshave.

Stor støtte
Der har siden starten været rigtig mange, som har støttet haven med enten fondsmidler, pengedonationer eller givet bidrag i form af forskellige gamle effekter og tjenester.  Også fin mediedækning har haven fået fra tid til anden. Det er med stor taknemmelighed at disse gode håndsrækninger er modtaget, da de tilsammen har skabt en helhed som beboere, dagcenterbrugere, pårørende og personale dagligt har meget fornøjelse af. Uden disse har det været svært at få projektet op at stå.

Efterhånden er det også lykkedes at få etableret praktisk hjælp til at passe haven. Det er rigtig dejligt, da haven fortjener at fremstå vel plejet og smuk.

Selve indvielsen med klipning af den røde snor vil blive foretaget af formand for sundhedsudvalget, Kirsten Moesgaard, og formand for socialudvalget, Kurt Friis Jørgensen.

Når denne højtidelighed er overstået, vil der blive fremvisning af Landbohaven med servering af et mindre traktement rundt om i haven, godt hjulpet på vej af repræsentanter af Højgårdens Venner. Denne formiddag vil der også kunne lyttes til festlige harmonikatoner, spillet af Aksel Jacobsen.

”Så er det blot vores store ønske, at vejrguderne er med os og giver solskinsvejr, netop også denne dag” lyder det samstemmende fra de to initiativtagere af Landbohaveprojektet, Dorthe Bredtoft og Alice Skals.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: