Nej til 50 millioner

Af: Svend Jørgensen, byrådsmedlem for Det konservative Folkeparti i Vesthimmerlands Kommune

For et par uger siden blev der afholdt budgetseminar, og her blev Byrådet enige om budgettet for 2022. Det blev et budget uden besparelser, og hvor alene helt nødvendige opgaver blev prioriteret. Især sundhedsområdet blev tilgodeset, hvilket er helt naturligt, når vi bl.a. ved, at der bliver flere ældre i vores kommune.

Også for 2022 er der i budgetaftalen afsat et pænt beløb til anlægsinvesteringer. En stor del dog til projekter, som er i gang eller allerede aftalt.

Forud for budgetseminaret havde alle partier afleveret deres ønsker, men stort set ingen af ønskerne blev opfyldt. Så ingen partier fik deres ønsker opfyldt. Fra konservativ side havde vi foreslået en nedsættelse af kommuneskatten med 60 mill. kr. over de næste fem år. Det havde vi, fordi vi mener, at flere penge til borgerne på lønsedlen også er velfærd, og fordi alle borgere ville få forholdsvis samme lettelse. Altså samme forholdsvise lettelse, uanset indkomst.

Økonomiudvalget søgte i august staten om tilladelse til en skattenedsættelse på 60 mill.kr., og svaret fra staten var positivt, sammen med en check på 50,4 mill.kr. som tilskud til nedsættelsen. Et meget flot tilbud fra statens side.

En tommelfingerregel siger, at 60 mill. kr. mere til borgerne, vil betyde 150 mill.kr. mere i omsætning i samfundet, altså hos forretninger, restauranter, håndværkere osv. Dette vil give større aktivitet i vores kommune og større indtægter til de erhvervsdrivende. På den måde ville nedsættelsen af skatten ikke belaste kommunekassen, men måske endda give et overskud. Så der ville være tale om almindelig sund økonomisk fornuft.

Det kunne vi desværre ikke forklare et flertal i Byrådet. De sagde nej til statens tilbud om at give kommunen et tilskud på 50,4 mill. kr. i fem år, samtidig med at borgerne fik 60 mill. kr. mere udbetalt på lønsedlen, og der blev skabt større omsætning i forretningerne. Sådan er demokratiet, så det må vi acceptere. Men alligevel vil vi tillade os at ærgre os på borgernes vegne.

Fra konservativ side ønsker vi, at kommunen skal bevæge sig væk fra at have landets højeste kommuneskat og komme på niveau med vore nabokommuner. Det skete så ikke denne gang. Vi ønsker også, at kommunen hen ad vejen skal væk fra at basere økonomien på ”særtilskud til vanskeligt stillede kommuner”, som tilfældet er nu. Det kunne en større omsætning i kommunens forretninger mv. sandsynligvis have ydet et bidrag til.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: