Museum udgraver klimatruet kulturarv i Ertebølle

ERTEBØLLE: Fjord, vejr og klimaforandringer truer stenalderbopladsen ved Ertebølle Hoved.

Ældre stenalders vugge
Ertebølle skaldyngen er ældre stenalders vugge. Det var med de arkæologiske undersøgelser af køkkenmøddingen i slutningen af 1800-tallet, at det endegyldigt blev fastslået, at der havde været mennesker i Danmark før agerbruget. Dermed blev Danmark som befolket land med et skrab med en graveske og et pennestrøg meget, meget ældre.

Haster med at undersøge boplads inden den skyller væk
Vesthimmerlands Museum har det arkæologiske ansvar i Vesthimmerland og arbejder målrettet med at sikre viden om bl.a. de truede fortidsminder ved Ertebølle. Museet har således de seneste år foretaget undersøgelser på Ertebølle Hoved lidt nord for den berømte fredede skaldynge. Nu foretager arkæologisk afdeling endnu en vigtig udgravning på lokaliteten. Her skal der nemlig udgraves bopladsområder, fra ældre og yngre stenalder, i flere lag. Pladsen er stærkt truet af erosion fra Limfjorden, der hvert år fortærer en bid, så det haster med at belyse denne boplads og sikre væsentlige dele af den tidlige Danmarkshistorie. Et centralt spørgsmål, som museets arkæologer ønsker besvaret, er, hvornår lokaliteten først blev beboet af kystens jægere og samlere, og hvornår lokaliteten blev opgivet af de tidlige fiskebønder.

23 arkæologer skal i gang
Udgravningen foretages i maj/begyndelsen af juni på Ertebølle Hoved. Det er de to arkæologer, Nikoline Fogh Munch Larsen og Simon Kjær Nielsen, der forestår udgravningen. De får forstærkninger i form af 21 arkæologistuderende fra Aarhus Universitet, der – som en del af deres studie – skal på deres anden uddannelsesgravning.  De studerende skal deltage i alle dele af udgravningsarbejdet lige fra afrømning af udgravningsfelter, opstilling af udstyr, overvågning af maskiner, udgravning, fundregistrering og formidling.

Stenaldercentrets faciliteter tages i brug
Vesthimmerlands Museum driver Stenaldercenter Ertebølle, hvor den ældre stenalder formidles gennem udstilling og aktiviteter i det store udendørs oplevelseslandskab. Mange skoleklasser møder her jægerstenalderens liv i praksis. De studerende og udgravningen kommer til at drage nytte af centrets faciliteter til fundfotografering og registrering af fund m.m. Der bliver mere end travlt på udgravningen, eftersom det er flere tusind års kulturlevn udgravningen afdækker, og de faglige spørgsmål, der ønskes besvaret, er mange. Men selvom der er travlt, så skal der naturligvis være tid til at formidle undervejs, så det vil være muligt at besøge udgravningen i uge 21-23, hvor det vil være en studerende, der formidler hver onsdag kl. 14.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: