Motion, musik og demens

VESTHIMMERLAND: Sundhedscenter Vesthimmerland starter nyt træningstilbud op i marts.

Projektet hedder ”På Pulsen” – til hjernens musik, det er et træningstilbud, som har til formål at forbedre blandt andet hukommelsen og koncentrationsevnen hos demensramte.

Intensiv træning gavner demensramte
Med baggrund i viden fra et dansk forskningsprojekt ADEX som er udført af Nationalt Videnscenter for Demens, har man erfaret at intensiv træning har en positiv virkning på demensramtes hukommelse og generelle livskvalitet.

Den intensive træning øger skabelsen af nye hjerneceller og hindrer hjerneceller i at dø hurtigt. Det er netop ved sygdommen Alzheimer hvor hjerneceller dør hurtigere end ellers at denne træning har haft virkning. Alzheimer er den hyppigste demenssygdom.

Demenssygdomme kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes og intensiv træning kan ikke stoppe sygdommens udvikling, men motion kan forsinke udviklingen og øge livskvaliteten hos den demensramte og de pårørende.   

Motionen har således virket positiv på fx uro, forvirring, humør, søvn, orienteringsevne og ikke mindst korttidshukommelsen. Erfaringer fra andre lignende projekter med motion til demensramte, har pårørende også givet udtryk for positive ændringer i adfærd.

Træning til musik
-I projektet ”På Pulsen”- til hjernens musik, foregår træningen til hjernens musik. Med hjernens musik menes, den musik som vi genkender og får lyst til at bevæge os til. Når vi hører rytmisk musik udskiller vi et belønnings stof i hjernen, som smøre hjernens dybe gange, hvor bevægelse og musik er lagret. Det er musikkens små absencer som kaldes sweet spot, som gør at vi får lyst til at bevæge os til musik. Derfor synes jeg at musikken en afgørende faktor at tænke ind i et projekt som dette siger projektleder Sara Ipsen, som også står for træningen.

-Der er flere måder hvor deltagerne kan få pulsen op, det gælder om at være kreativ, fortsætter Sara Ipsen og tilføjer at lyst og ægte glæde til leg og dans også kan være vejen frem til motion til demensramte.

-Når vi hører musik som vi godt kan lide udskilles der også et lykkehormon, som giver næring til at vi mindes musikoplevelser og relationer til hinanden. Samtidig er det området i hjernen hvor musikken er lagret, som er godt bevaret, hvis man er ramt af en Alzheimer sygdom, så man kan fristes til at kalde musiklagrings stedet i hjernen for et ressourcecenter hos en Alzheimersramt, siger Sara Ipsen

Forskning viser at regelmæssigt fysisk aktivitet med forholdsvis høj puls fører til en øgning af volumen i hjernen, det sted hvor korttidshukommelsen og orienteringsevnen er og samtidig er det der som sker de største nedbrydende forandringer i forbindelse med Alzheimer sygdommen.

Sara Ipsen fortæller at man altid har vidst at motion er godt for rigtig mange ting, både som behandling og som forebyggelse. Men nu har man evidens for at en bestemt type træning virker positiv på hjernen. Effekten ved den intensive træning får man også selv om man ikke er ramt af demens eller Alzheimer. Løbere og generelle motionister giver ofte udtryk for en følelse af at hjernen renses eller man tænker mere klart i forbindelse med motion.

Projekt i 2017
Projektet ”På Pulsen”- til hjernens musik, er finansieret af værdighedsmilliarden og kører i 2017. Træningen foregår på Plejecenter Højgården i Farsø og strækker sig over en 4 måneders periode med intensiv træning 3 gange om ugen af en times varighed. Man kan deltage hvis man er under udredning for en demenssygdom eller har en Alzheimer diagnose i let grad.

Alle mennesker ændrer sig i takt med at man bliver ældre. Med alderen får man måske lidt svære ved at lære helt nye ting eller man bliver knap så hurtig til at udføre forskellige opgaver. Det er dog vigtigt at skelne mellem almindelig aldring og sygdom. Hvis man oplever væsentlige ændringer i hukommelsen eller adfærden er det vigtigt at søge læge og få afklaret årsagen. 

Det er vigtigt at nævne at symptomer på demens også kan optræde uden at man har sygdommen. Søvnmangel, stress og depression kan give de samme symptomer som demens.

 

FAKTA:
Tegn på demens:

*Glemsomhed (spørge om det samme flere gange)

*Besvær med at udføre velkendte opgaver (fx følge en opskrift som man ellers kender rigtig godt)

*Problemer med at finde ord (gå i stå eller fare vild i en samtale, erstatte ord med andre ord som ikke findes).

*Forvirring i tid og sted (glemme hvilken årstid vi er i, husker ikke hvordan man er kommet frem til der man er nu).

*Svigtende dømmekraft

*Problemer med at tænke abstrakt (misforstå kendte ordsprog og tage det bogstaveligt).

*Lægge ting fra sig (nøgler i køleskabet, vasketøj i ovnen, affald i skab)

*Adfærd (bange, angst, mistroisk, tabe fatningen)

*Personlighed (manglende indlevelsesevne, trækker sig socialt hvor man tidligere ville være kommet).

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: