Miljø-underskud og demokratisk underskud

Af: Karen Clausager, Byrådsmedlem og byrådskandidat for SF, Aatoften 32, Aars

Den 12. oktober 2017 vedtog Vesthimmerlands Kommune sin første selvstændige indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser.

Fra SF’s side havde vi gerne set at politikken havde forholdt sig mere til den store miljømæssige påvirkning kommunen kan have gennem sine indkøb. Bæredygtighed nævnes kort i forordet, men så ikke siden, og afsnittet om miljø er mildest sagt begrænset. 

Det pointerede SF i byrådssalen, men fik at vide at det var klappet af i Økonomiudvalget, så der var ikke grund til yderligere debat i byrådssalen.

SF fik skudt i skoene at vi var uforberedte – tværtimod, vi havde læst politikken og forholdt os til den. Derudover havde Byrådet først 2 timer inden byrådsmødets start haft et temamøde om politikken – så duer det ikke at alt er klappet af en uge forinden.

SF – og også SFs Økonomiudvalgsmedlem – hæftede sig ved formuleringen om at punktet blev sendt “til videre behandling i Byrådet”. Hvis man ikke ønsker videre diskussion så var det smartere at skrive ”politikken indstilles til godkendelse”.

I SF mener vi, at en så vigtig politik som en indkøbspolitik fortjener en debat i byrådssalen.

Så SF tillader sig fortsat at stille spørgsmålstegn ved politikkens indhold, og i det her tilfælde desværre også ved den manglende demokratiske proces.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: