Mere udvikling

Af: Svend Jørgensen, Aars, Kandidat for Det Konservative Folkeparti til byrådsvalget i Vesthimmerland.

Enhver borger og virksomhed ved, at en god økonomi giver tryghed og ro i det daglige. Der skal være noget at stå imod med, hvis der kommer nogle uforudsete udgifter, og der skal være penge til rådighed, hvis der opstår nogle nye muligheder.

Sådan er det også med den kommunale økonomi.

Med de konservative for bordenden har der været overskud i kommunekassen hvert år i de seneste 8 år, og kommunens økonomi er nu god og sund, efter at kommunen ellers var sat under administration af Staten fra 2008 – 2011.

Men hvordan sikrer vi, at økonomien også i fremtiden vil være god?

For de konservative er økonomisk ansvarlighed og sund fornuft en selvfølge. Derfor skal udgifts-budgetterne holdes overalt i kommunen. Det er hårdt arbejde at overholde budgetterne, for ”alting stiger jo”, og der kommer hele tiden nye og meget rimelige ønsker fra borgerne, samt forskellige krav fra Staten.

Så er det langt mere positivt, hvis vi i stedet kan få indtægterne til at stige. Det vil de konservative stå i spidsen for.

Det skal dog ikke ske gennem skatterne, for vi ønsker faktisk, at den kommunale skatteprocent skal sænkes med 0,1 – 0,2% om året, indtil vi kommer på niveau med vore nabokommuner.

Vi mener, at det er et stort problem for vores kommunes image, at vi har den næsthøjeste skatteprocent i hele landet, og i nærområdet er det direkte dårlig markedsføring, at vi har en skatteprocent, der er så meget højere end de nabokommuner, som vi skal konkurrere med om tilflyttere.

Og det er nødvendigt at få flere tilflyttere. Hver gang en familie på fire flytter til kommunen, stiger bloktilskuddet fra Staten med ca. 200.000 kr., samtidig med at det giver handel i kommunens forretninger og skaber arbejdskraft for virksomhederne.

I vores kommune er der negativ befolkningsudvikling. Antallet af borgere er faldet med 556 personer i de sidste 10 år. Det har alene i 2017 kostet kommunen godt 27 mill.kr. i bloktilskud fra Staten, men over de 10 år langt over 100 mill. kr.

Den udvikling skal vendes, og det vil de konservative gerne stå i spidsen for.

Dette skal bl.a. ske ved, at udbuddet af alle typer af boliger i hele kommunen forøges. Det gælder for de unge, hvor der f.eks i Aars har været planer om 25 unge-boliger de seneste 4-5 år, uden at boligerne står der endnu. Til sammenligning er der i Aalborg bygget flere tusinde unge-boliger i samme periode.

Det gælder også for de ældre, hvor vi skal have igangsat forskellige forsøg med nye typer af ældreboliger – gerne i samarbejde med kommunens almennyttige boligforeninger, som alle er velfungerende. Og det gælder for børnefamilier, som ønsker velbeliggende byggegrunde eller moderne lejligheder.

Det skal også ske ved at få flere turister til at besøge hele kommunens mange seværdigheder og den attraktive kyst fra havnen i Løgstør til havnen i Hvalpsund. Det skaber arbejdspladser og omsætning.

Og det skal ske ved at skabe velbeliggende og synlige industriområder til kommunens virksomheder, gerne med så let adgang til motorvejen som muligt for de transporttunge virksomheder.

 

Så den økonomiske plan er klar. De konservative vil passe på, at vedtagne budgetter for de kommunale udgifter bliver holdt, og samtidig vil vi skabe vækst og større indtægter, så der bliver mulighed for flere og spændende investeringer i fremtiden, og råd til gode forhold for alle kommunens borgere.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: