test

Medicinske senge bliver i Farsø

FARSØ: En embedsmandsrapport med forslag til en ny sygehusplan, valgte forretningsudvalget i Region Nordjylland, i dag, i store træk at se bort fra.

Ud over en lukning af Sygehus Mors og sygehusfunktionen i Brovst, så lagde rapporten også op til ændringer i Sygehus Himmerland.    

Af rapporten fremgik nemlig også et forslag om en såkaldt intern omrokering på Sygehus Himmerland, hvilket skulle bestå i at flytte de resterende 26 medicinske senge på Farsø Sygehus til Hobro, mod at man så kunne få rehabiliteringen tilbage til Farsø.

Netop dette forslag har de seneste 2 uger, efter at indholdet blev kendt, været til stor debat blandt borgere, kommunalpolitikere og ikke mindst regionspolitikere. Derfor stod det også hurtigt klart på forretningsudvalgets møde i Region Nordjylland i mandags, at der umuligt kunne opnås enighed omkring dette punkt, og det blev derfor straks pillet ud af embedsmændenes forslag.

Der sker ikke ændringer i Himmerland
Dermed sker der ikke nogle ændringer i Sygehus Himmerland: Den medicinske afdeling i Farsø opretholdes med 26 senge og rehabiliteringen der for fem år siden flyttede fra Farsø til nyindrettede kælderlokaler i Hobro– og i øvrigt kostede 5. mio., forbliver på sygehuset i Hobro.       

I rapporten lagde embedsmændene desuden op til, at der skulle være sygehusfunktioner i to eller måske tre byer færre end i dag – altså at samle sygehusfunktionerne yderligere i forhold til i dag. Sygehuset i Nykøbing blev fredet af regionspolitikerne, og blev også straks pillet ud af embedsmændenes forslag. Derimod arbejder man stadig med at lukke den sidste sygehusfunktion i Brovst og ændringer på Brønderslev og Dronninglund sygehuse, som embedsmændene har forslået.

Dette vil blive diskuteret færdigt på et nyt forretningsudvalgsmøde på næste mandag, hvor oplægget til den nye sygehusplan gøres klar til at blive sendt i høring i de kommende måneder.       

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: