Masser af rent drikkevand i Hvalpsund

HVALPSUND: I august måned blev der flere steder på Fyn og Sjælland fundet pesticidresten desphenyl-chloridazon i drikkevandet.

Pesticidresten stammer fra et ukrudtsmiddel, der tidligere hovedsageligt blev brugt i marker, hvor der blev dyrket rødbeder, roer og løg. Ukrudtsmidlet blev udfaset i 1996. Efterhånden, som nyheden om fundet kom frem i medierne, viste det sig, at der var flere vandværker, der også havde pesticidresten i det drikkevand, de sendte ud til forbrugerne.

Alle vandværker er pålagt at lade et firma tage prøver efter et fastlagt analyseprogram. Blandt disse analyser er der også et meget omfattende program, hvor man undersøger, om der findes pesticidrester fra tidligere tiders sprøjtninger i landbrug og havebrug.

Ingen sprøjterester
– I Vesthimmerlands Kommune er vi pålagt at få analyseret for 36 forskellige sprøjterester. Vi er i den heldige situation, at der overhovedet ikke kan måles sprøjterester fra nogen af de 36 stoffer i det vand, vi leverer til forbrugerne, siger Henning Clausen fra Hvalpsund Vandværk.

Men da pesticidresten desphenyl-chloridazon ikke var med på den liste, der på daværende tidspunkt skulle testes for, besluttede bestyrelsen at få lavet en ekstraordinær analyse for netop dette stof, selv om vi ikke forventede at kunne finde nogen sprøjterest.

-Analysen er færdig, og heldigvis kunne der ikke findes rester efter stoffet, lyde det videre fra Henning Clausen.

Hvalpsund Vandværk I/S besluttede i 2001 at sløjfe gamle boringer, da man i flere af dem fandt pesticidresten dichlorbenzamid også kaldet BAM. Stoffet stammer fra et ukrudtsmiddel ved navn Prefix. Det var et middel som husejere kunne drysse ud på fortove og lignende.

2 boringer i Illeris Plantage
Vandværkets bestyrelse var af den opfattelse, at der skulle nye boringer til, og de skulle være placeret langt væk fra områder, hvor der blev sprøjtet. Valget faldt på Illeris Plantage, da kortlægningen af vandresurserne på Lounshalvøen viste, at det var det bedste sted. Der blev lavet 2 boringer ned til en dybde af 120 m. Her er der masser af rent vand, der ligger godt beskyttet under et tykt lerlag.

Det var på daværende tidspunkt en meget stor investering med de 2 boringer og tilhørende forsyningslinie til byen. Men investeringen viste sig at være rigtig. I dag kan forbrugerne glæde sig over helt rent drikkevand uden nogen form pesticidrester.

Efter at Hvalpsund Vandværk fik foretaget analysen for specielt pesticidresten dephenyl-chloridazon, er det med den nye drikkevandsbekendtgørelse blevet obligatorisk for alle vandværker at få denne pesticidrest med på analyseprogrammet.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: