Masser af gode input til Farsø’s byudviklingsplan

FARSØ: Arbejdet med byudviklingsplanen for Farsø er godt i gang

Lige for øjeblikket er der tre onsdage med åbent bykontor i Farsø Rådhuscenter, hvor alle er velkomne til at kigge forbi med ideer til byens udvikling – eller for at høre om de foreløbige tanker for byudviklingsplanen.

Men onsdagene bruges også til temamøder. Sidste onsdag havde LabLand Arkitekter, som står for udarbejdelsen af byudviklingsplanen, møde med først en gruppe elever på Farsø Skole, herefter en Walk & Talk med skoleleder Lennart Roland Petersen. Om aftenen et møde med en gruppe unge i Farsø Ungdomsklub og endelig en fyraftensstund omhandlende Børn og Unge, hvor foreninger, hal, forældre og andre med relation til Børn og Unge mødte op for at drøfte tilbuddene til dem. Men ikke mindst hvordan det skal være at være barn eller ung i Farsø efter at byudviklingens tiltag har fået effekt.

De fremmødte til fyraftensstunden havde forberedt sig godt. Der kom rigtig mange forslag til tiltag for børn og unge i skoletiden og i fritiden, som især er koncentreret omkring skolen, hallerne og stadionområdet – og til dels også ved søanlægget. 

De mange forslag blev forelagt og markeret på bykortet til LabLand at arbejde videre med. Majken Hviid fra LabLand arkitekter glæder sig meget over det engagement som borgere i Farsø udviser for deres fremtidens by.

Der sker med god hjælp fra netværket Farsø Udviklingsgruppe, der med sine kontakter kan trække borgere ind, der har særlig interesse for konkrete emner eller grupper af borgere i byen.

Sidste onsdag var der også et møde med Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet omkring at synliggøre de to forfattere i byrummet særligt langs med hovedgaden – altså fra rundkørsel til rundkørsel og i bymidten med en række virkemidler.

Denne onsdag mødes Labland med borgere der har særlig interesse for området omkring regnvandssøen og hundeskoven på Røjbækvejs østside. Derudover finder et møde sted med seniorforeninger.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: