Måske Danmarks bedste plejehjem

HVALPSUND: ”Alle skal få de oplevelser, de kan” – det er visionen for både ledelse og medarbejdere på Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund, og det er en af grundene til, at det nu er nomineret som et af Danmarks fem bedste plejehjem.  

Hesselvang udvalgt blandt 200 indstillinger
Det er landsorganisationen Danske Seniorer, der står bag nomineringen, og formanden, Per K. Larsen siger, at håbet er, at de bedste plejehjem kan inspirere alle landets plejehjem.

– Medierne er fyldt med historier om problemer på plejehjemmene. Derfor tænkte vi: Lad os finde de steder, hvor både beboere og medarbejdere trives. Vi bad derfor vores medlemmer indstille det plejehjem, de mener er Danmarks bedste, og vi fik langt over 200 forslag.

Der blev udvalgt 5, heriblandt Friplejehjemmet Hesselvang.

Ledelsen og ansatte følger friplejehjemmets værdigrundlag
Blandt de ting der blev lagt vægt på ved udvælgelsen, er at både ledelsen og de ansatte arbejder efter friplejehjemmets værdigrundlag, og der bliver lagt meget klare linjer ved ansættelsessamtalen: Man skal være fleksibel med etikken på plads. Man skal være villig til at hjælpe med pasning af de kæledyr, beboerne må tage med. Og endelig skal personalet spise alle måltider sammen med beboerne – mod en beskeden betaling.


Dyrene spiller en stor rolle på Hesselvang og de ansatte forpligter sig til, sm en del af deres ansættelse, at hjælpe med stedets kæledyr, der også kan være beboernes egne.     

Når man kommer på plejehjemmet, falder meget i øjnene, f.eks. at Hesselvangs leder Pia Nielsen er flittig til at give medarbejderne ros og anerkendelse for deres iderigdom, deres respekt for de ældres ønsker og for deres fleksibilitet. Det er også synligt, at tingene kan lade sig gøre, fordi de ca. 40 frivillige og bestyrelsesmedlemmer stiller op igen og igen.


Der gøres meget ud af aktiviteter og arrangementer på Hesselvang. Det kan også være en swingom med en af de ansatte.   

Beboere skal respekteres for deres identitet og personlighed
Alice Skals, der er næstformand i bestyrelsen, citeres for, at det for bestyrelsen er meget vigtigt, at alle ansatte forstår, at hver beboer kommer med en identitet og en personlighed. Den skal de leve videre med på friplejehjemmet og blive respekteret for, siger hun.

Alice Skals er stolt af de resultater, der er nået, men siger også: Nogle vil måske synes, det er et glansbillede, vi tegner. Men det er, som vi fortæller, og efter vores mening er det også sådan, det skal være, når vi ser hver enkelt beboer individuelt og behandler alle med respekt.

De fem plejehjem, der er indstillet foruden ”Hesselvang” er det kommunale Lem Plejecenter ved Skive, OK-fondens Dreyershus i Kolding, Håndværkerforeningens plejehjem i København og OK-Fondens Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde.

Afstemningen om, hvem der skal have titlen som Danmarks bedste plejehjem, slutter i dag den 20. oktober kl. 18.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: