Mary sejlede med overskud i 2020

HVALPSUND: Driftsregnskabet for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S 2020 viser et resultat efter tilskud på kr. 2.478.890.

Herfra skal trækkes afdrag på lån i færgen og færgelejerne på kr. 1.582.668, hvilket betyder, at selskabets samlede resultat for 2020 er et overskud på kr. 896.222.

Omsætningen har, trods Covid-19 og deraf følgende nedlukning af færgen i 14 dage i november, næsten haft samme omsætning som i 2019. En af de væsentligste årsager til den flotte omsætning er, at Regeringen indgik en aftale med partierne bag finansloven om, at yde tilskud til gratis færger i juli måned 2020 for gående og cyklister.

Ved udgangen af 2019 havde færgen et skyldigt mellemværende til Vesthimmerlands Kommune på 1.387.501 kr. Mellemværende er nu udlignet således, at færgeriet ved udgangen af 2020 har et tilgodehavende på 92.418 kr.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: