Marinaen beholder sit navn

HVALPSUND: Selvom Marina-grunden om kort tid ændrer status gennem 50 år, fra at have huset spisestedet Marina til en ny bebyggelse med 14 boliger,

så har bygherre Torben Halkjær, ejer af Torben Halkjærs Tømrer- og Snedkerforretning i Aalestrup, anmodet Vesthimmerlands Kommune om at de nye adresser på grunden får navnet Marinaen. 

Boligerne får en samlet vejadgang fra Fjordvej, og under normale omstændigheder ville de nye adresser derfor få navnet Fjordvej og få samme husnummer med et fortløbende bogstav efter.

Såvel Vesthimmerlands Kommunes tekniske forvaltning som Teknik- og Miljøudvalget finder at navnet Marinaen giver god mening, da det har været den geografiske betegnelse for stedet igennem den årrække, hvor spisestedet gav navn til lokaliteten. Og så passer navnet med til den aktivitet, som forekommer på lystbådehavnen lige nedenfor.

Det er derfor besluttet, at de 14 nye boliger får adressen Marinaen.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: