Mange ideer til byudvikling af Farsø

FARSØ: Mere end 60 Farsø-borgere, politikere, kommunale planlæggere samt COWI mødte mandag aften op til et idéværksted til udvikling af Farsø.

Der er noget at arbejde med for COWI efter idemødet mandag aften. Her præsenterer Kristian Bransager fra COWI de ideer og forslag som borgerne er kommet med til Farsø i fremtiden.

Der blev arbejdet flittigt i ideværkstedets grupper, hvor ideer og linjer blev ført til papiret i en lind strøm. Her er det forslag til Farsø som aktiv og rekreativ by.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har nemlig som ønske, at der som en del af planstrategien for Vesthimmerlands kommune skal udarbejdes en plan, der giver sit bud på, hvor Farsøs fremtidige byudviklingsområder skal ligge, og hvordan man sikrer en positiv og stærk udvikling af byen.

Det kom hurtigt til udtryk, blandt de mange fremmødte borgere – der i øvrigt meget positivt repræsenterede alle aldre, at de alle var velforberedte til mødet.

Meget hurtigt blev der derfor indtegnet linjer, ideer og visioner på de kort som COWI havde medbragt, som skulle beskrive borgernes ønsker til ”Farsø i fremtiden”, ”Farsø under forandring”, ”Farsø som boligby”, og ”Farsøs som aktiv og rekreativ by”.   

Tankevækkende var det, at der er bred enighed om det der skal ske med Farsø i fremtiden. Og som vicekommunaldirektør Henrik Kruse, der styrede aftenens forløb sagde: I har arbejdet rigtig godt. Det har været en fornøjelse. Nu kan det svære være at sortere i alle ideer og forslag I er kommet med, men det har vi jo COWI til.         

Det videre forløb bliver nu, at COWI samler ideerne, tager på byvandring og laver et oplæg til Byrådet. Herefter følger der igen et offentligt møde i marts, hvor alle kan komme med deres ideer.  

FAKTA:
Hovedlinjerne i ideværkstedet:
– Nye boligområder – af forskellig art og størrelse til børnefamilier og ældre
– Nye adgangsveje til Farsø. Udvidelse af Røjbækvej(øst) og Gormsvej(vest)
– Byfornyelse lang hovedgaden
– Samle skole og fritid for børn og unge omkring skolen og hallen
– Sikrere trafikforhold omkring skoler og institutioner.
– Anlæggelse af nye og sikre stiforløb.
– Flere rekreative områder, bl.a. ved Røjbækvej og sydlige del af byen 
– Understøttelse af sygehus og sundhedscenter
– Sundhed, pleje og handel
Skabe kultur om historier og fortællinger (Thit og Johs.V)

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: