Lokalt Erhvervsklima

Af: Thomas Jensen, Byrådskandidat for Socialdemokratiet, Vesthimmerlands kommune, Gl. Gislumvej 10 A, Aars 

I, kære borgere i Vesthimmerland, har nu ansvaret for, at få sammensat et byråd, som har det ene formål, at kæmpe sammen om vores kommunes udvikling. Der er i mine øjne, ikke plads til fortidens mange drillerier og skjulte dagsordner.

Vi mangler livsvigtige arbejdspladser i Vesthimmerland.  Vi er i 2017 gået 47 pladser tilbage til en landsplacering, som nummer 65 ud af 96, i Dansk Industris erhvervsklima undersøgelse.

Jeg tror det er på tide, at vi går en anden vej. Vi kan som borgere i kommunen ikke acceptere, at de sidste års støj og manglende samarbejde i byrådsgruppen, sender os videre ned af listen. Ej heller de indbyrdes by stridigheder.

Vi skal lære at tænke anderledes. Væk med ” når den ene får, skal den anden også have” Der skal sættes ind med de behov den enkelte by har. Vi skal, som politikere være skarpe, når et behov for placeringer af nye virksomheder ligger uden for gældende kommuneplaner. Så må vi finde en løsning alle kan være tjente med. Vi skal ligeledes kunne klare efterspørgslen på byggegrunde, hvis der er behov for dette og ikke lade nye borgere vente i uvished. Vi skal med andre ord smede imens jernet er varmt.   

Alle partier og lister er enige om 1 ting. Vi skal skabe vækst, så vi får flere indtægter til kommunen.  

Som socialdemokratisk kandidat, vil jeg sørge for, at der er en god balance imellem investeringer og social ansvarlighed. Vi skal stadigvæk levere værdige løsninger på alle områder.

Når vi nu er en fattig kommune, må vi appellere til, at vi kan stå sammen. Lade gode ideer komme alle til gode. Hjælpe hinanden og styrke sammenholdet. Vi er ganske enkelt nød til at acceptere vores forskelligheder og vende det til styrker.

Lad os alle stå sammen, om at vælge et byråd, som har visioner og ikke kun lokalpatriotiske tankegange. Det er vi alle bedre tjent med i fremtiden.

”citat fra undersøgelsen”
Vesthimmerland lider et stort dyk i årets undersøgelse, hvor de falder 47 pladser tilbage. Der har været nogle sager, som har fyldt meget i medierne. Og det kan ikke undgås, at det præger virksomhedernes opfattelse af erhvervsvenligheden. Jeg vil tro, at vi kommer til at se et bedre erhvervsklima, så snart der igen er ro på den politiske scene.  
Peter Rindebæk, Formand for DI Aalborg

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: