Lions Farsø uddelte jubilæumsdonationer

FARSØ: I forbindelse med lørdagens reception i anledning af Lions Club Farsø’ s 40 års jubilæum blev der også givet donationer. I alt blev der uddelt 112.000 fra Lions Farsø’s jubilæumsfond.  

Modtagerne var naturligvis mødt frem til receptionen, hvor de hver især fik overrakt gaven og fik lejlighed til at fortælle hvad pengene skulle gå til.

Lis Nielsen og foreningen Børn og Sorg, der i øvrigt i år har 20 års jubilæum, modtog kr. 25.000 til opretholdelse af den vigtige funktion som organisationen udøver.

På Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museets vegne modtog Peter Hørup kr. 10.000 til belysning i den historiske og kulturelle del af udstillingen.

Himmerland Martial Arts Academy v. Kim og Patrick Trier modtog penge til oprettelse af et selvforsvarshold specielt for kvinder.     

På Uhrehøje MTB klub’s vegne modtog Knud Odgaard kr. 17.000 til anskaffelse og opsætning af en hjertestater ved klubhuset i Uhrehøje.      

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø modtog kr. 25.000 til indretning af meget nødvendige samtalerum på sygehuset. Formand Lars Andresen modtog gaven.

Gert Hosbond modtag på vegne af en aktionsgruppe i Lions Farsø kr. 25.000 til nødvendige indkøb for ukrainske flygtninge. En aktivitet der blev afholdt forleden sammen med centerforeningen i Farsø Rådhuscenter, der gav et tilsvarende beløb, så ukrainske flygtninge ankommet til Farsø området kunne gå på indkøb i Farsø Rådhuscenters butikker.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: