test

Legepatruljen en realitet i Vester Hornum

VESTER HORNUM: Fra Vester Hornum Skole har der været seks elever og en lærer på legepatruljekursus, hvor der var deltagere fra flere skoler i Nordjylland.

Legepatruljen har sat fysisk aktivitet på dagsordenen i frikvartererne på Vester Hornum skole. Det betyder leg på tværs af klassetrinene og forebyggelse af mobning eleverne imellem

Det var et kursus, der stod i legenes navn. Eleverne fra de forskellige skoler blev leget med af to legeinstruktører fra Dansk Skoleidræt, som stod for kurset. Derudover skulle eleverne undervise hinanden i forskellige lege – både for at komme til at lære flere lege og for at øve sig i at stå foran en forsamling og fortælle hvad en leg går ud på. Efter legene fik de feedback fra eleverne fra de andre skoler for at få at vide, hvad de havde gjort godt, og hvad der måske kunne gøres bedre.

 

For to uger siden lagde legepatruljen så fra land på Vester Hornum Skole. Legepatruljens plan er at lege med elever fra 0.-5.klasse hver torsdag og første gang var det legen ”Lygtepæl og tissetrængende hunde” der var på programmet.

Det var en rigtig sjov leg, og der var gang i den fra frikvarterets start og til det ringede. Legepatruljen i Vester Hornum består af Emely, Katrine og Alex fra 6.klasse og Sofie, Maja og Niklas fra 7.klasse.

De ser frem til at være med til at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen i frikvartererne, og samtidig være med til at de yngre elever vil få mulighed for at lege med nogle, som de måske ikke ellers leger med. En vigtig sidegevinst ved at lege sammen på tværs af årgangene er, at det er med til at forebygge mobning – de der leger godt sammen driller nemlig sjældent hinanden.

 

Skolens Støtteforening og elevråd har betalt for kurset og uddannelsen af legepatruljen.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: