Lægehuset i Hornum overtager Ranum patienter

RANUM/HORNUM: Siden 2019 har Region Nordjylland drevet Regionsklinik i Ranum. Regionsklinikker er en måde, hvorved en region kan sikre lægedækning i et område, såfremt der ikke kan findes en læge, som ønsker en kapacitet.

Det er nu lykkedes Region Nordjylland efter annoncering at imødekomme en ansøgning fra praktiserende læge Søren Donslund om at få tildelt den kapacitet, som er i Regionsklinik Ranum.

1800 patienter skifter læge
Søren Donslund driver i forvejen Lægehuset i Hornum, og hvor han har to kapaciteter. Med klinikken følger også de cirka 1800 patienter, der er tilknyttet Regionsklinik Ranum.

– Vi er meget glade for, at Søren Donslund har vist interesse for at overtage kapaciteten. Det er med til at sikre, at patienterne får en kontinuitet i deres behandling og kontakt med lægen, siger Anny Winter (V), medlem af Regionsrådet og Vurderingsudvalget.

Det har været en udfordring at sikre lægedækningen i den nu forhenværende regionsklinik, og med overdragelsen af kapaciteten vil patienterne opleve en større kontinuitet særligt i lægebemandingen.

Klinikken i Ranum lukkes
I forbindelse med overdragelsen af kapaciteten vil klinikken i Ranum lukke. Fremover vil patienterne derfor skulle til Lægehuset i Hornum for at møde deres læge.

I forbindelse med overtagelsen af klinikken, har det også været en forudsætning at samle aktiviteten i Hornum. Der vil derfor ikke være klinik i Ranum mere. Der har været dialog med Vesthimmerland Kommune i løbet af processen, og Sundhedssamarbejdsudvalget som består af region og kommuner har godkendt flytning af kapaciteten, før det regionale Vurderingsudvalget har godkendt ansøgningen om tildelingen.

– Søren Donslunds vil fortsat køre sygebesøg i Ranum klinikkens dækningsområde, så man kan fortsat få hjælp lokalt, hvis det kræves, selvom regionsklinikken lukker. For os har det handlet om at sikre et godt lægetilbud til borgerne omkring Ranum, og det mener vi, at vi gør ved at overdrage kapaciteten til Søren Donslund, siger Anny Winther.

Derudover bliver Søren Donslund også tilknyttet som plejehjemslæge for beboerne på plejehjemmet i Ranum.

Ser frem til at møde de nye patienter
Søren Donslund har været praktiserende læge i Hornum siden 2007. Han er glad for at have fået tildelt kapaciteten og til at overtage ansvaret for de cirka 1800 patienter, som har været tilknyttet Regionsklinik Ranum.

– Mit personale og jeg ser frem til at tage imod de nye patienter i klinikken i Hornum, siger Søren Donslund.

I lægehuset er der allerede sygeplejersker og yderligere en læge ansat, og han vil ansatte yderligere en læge eller finde en kompagnon til klinikken.

Patienter tilknyttet Regionsklinik Ranum vil automatisk modtage et nyt, gult sundhedskort med posten, forventeligt i løbet af uge 9/10.

Regionsklinik Ranum har sidste åbningsdag 10. marts 2023.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: