test

Kvalitetsstempel til Farsø Sygehus

FARSØ: Alle sygehuse og psykiatri i Nordjylland har fået det endelige papir på, som de første i Danmark, at de er godkendt i Den Danske Kvalitetsmodel. Kvalitetsforbedringen betyder blandt andet, at der er skabt et endnu bedre sammenhængende patientforløb og løbende kvalitetsudvikling

Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors, Sygehus Himmerland og Psykiatrien i Region Nordjylland – alle er akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel!

Siden foråret, hvor alle sygehuse og psykiatri fik godkendelse men de fleste med bemærkninger, har der været genbesøg fra eksterne konsulenter med fokus på forbedring på bestemte områder. Efter de eksterne konsulenters besøg har akkrediteringsnævnet nu godkendt samtlige sygehuse og psykiatrien – uden bemærkninger!

– Det har været en kæmpe bedrift at indføre Den Danske Kvalitetsmodel, og alle sygehuse viser nu, at vi har taget modellen til os. Flot arbejde! Modellen skal snart opdateres, og der vil vi sammen med personalet præge den bedst muligt, så den fortsat udvikler kvaliteten og giver mening for personalet i dagligdagen, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

Stolthed i Farsø
– Alle medarbejdere har leveret en fantastisk flot indsats og arbejdet meget målrettet for, at Sygehus Himmerland (Farsø og Hobro sygehuse) kan leve op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at vi nu med stor glæde og stolthed kan konstatere, at vi er blevet akkrediteret uden bemærkninger, siger Christen Lyhne, sygehusdirektør, Sygehus Himmerland.

FAKTA:
Den Danske Kvalitetsmodel
Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Det bygger på akkreditering – et system, der skaber løbende læring og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsmodellen skal blandt andet forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer. Den sikre en høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer. Modellen skal fremme samarbejdet mellem sektorerne, skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb, løbende kvalitetsudvikling, inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: