Kvalitet til UG på Klinik Farsø

FARSØ: Klinik Farsø, det ortopædkirurgiske afsnit på Farsø sygehus har netop undergået et 4-dages kvalitetstjek med interviews og besøg ifølge ”Den danske kvalitetsmodel”.

Det blev en akkreditering med et meget flot resultat på den kirurgiske del af sygehuset – man kan sige at ortopædkirurgien i Farsø fik karakteren UG, og det på trods af at dele af sygehuset for øjeblikket er under ombygning.   

 

Afdelingssygeplejerske på Klinik Farsø, Anna Marie Dahm Jørgensen, talte efterfølgende med en af de fire eksterne konsulenter, der var i Farsø for at udføre kvalitetstjekket. Her lød meldingen, at hun endnu ikke havde været et sted, hvor hun ingen bemærkninger havde. Hun tilføjede, at hun havde udført auditøropgaven gennem 10 år og ikke bliver opfattet som en ”slapper”.  Altså en udtalelse, der på Klinik Farsø med stolthed føles som ”UG med kryds og slange”. 

 

Som samlet sektor, blev Ortopædkirurgi Nordjylland i øvrigt godkendt med få bemærkninger.

 

Omfattende kvalitetstjek

Region Nordjylland er den første region i Danmark, der gennemgås og akkrediteres i ”Den Danske Kvalitetsmodel”. Kvalitetstjekket er meget omfattende og giver et pejlemærke for sygehusene: hvad fungerer, og hvad skal gøres bedre.

 

Ortopædkirurgien er den første sektor, som har gennemført akkrediteringsprocessen, En proces der indeholder 104 standarder for at opnå den bedste kvalitet.  

 

Standarderne blev indført den 17. august 2009 og har haft et år til at blive implementeret inden den endelige eksamen fandt sted i sidste uge med akkrediteringen.   

 

En akkreditering er en blåstempling af den kvalitet i undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering, som afdelingen yder.

 

I uge 41 er det Sygehus Himmerland, altså det medicinske afsnit på Farsø sygehus, der står for tur og mon ikke at dette afsnit klarer kvalitetstjekket lige så flot, som det ortopædkirurgiske?.      

 

FAKTA:
Akkrediteringen har bl.a. til formål at sikre følgende fordele
For patienterne:
undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering foregår på baggrund af bedste evidens
– patientsikkerhed har høj prioritet
– patienternes rettigheder overholdes
– planlagte, sammenhængende og effektive forløb uden ubegrundet ventetid
– forståelig og relevant information om behandlingsforløbet
– åben dialog om, hvad de kan forvente

For personalet:
Et sikkert og godt arbejdsmiljø har høj prioritet
– Strukturerede og hensigtsmæssige arbejdsgange
– Den udførte undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering bliver dokumenteret
– Der arbejdes systematisk med læring og kvalitetsudvikling på baggrund af de resultater, der opnås
– Der arbejdes systematisk med forebyggelse af utilsigtede hændelser og med at tage læring af disseLæs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: