Kultur betyder fællesskab og aktive borgere

HORNUM: Mandag eftermiddag inviterede “Kultur-På-Kanten”, som er et nyt fælles initiativ fra fem vesthimmerlandske kulturaktører, til kulturdebatmøde i KulturDebatHus Søttrup.

Mødet havde 50 deltagere og oplægsholdere var Johan Brødsgaard, formand for Kommunernes Landsforenings Kulturudvalg og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Per Nyborg.

Johan Brødsgaard, har stor erfaring med kultur i Silkeborg, hvor han også er formand for kulturudvalget.

Han gav eksempler på kulturtiltag fra hans egen kommune. Men han påpegede, at det største problem er mangel på frivillige – især fra de yngre generationer. Hvis kultur og fritid i fremtiden ikke har frivillige hænder, så er der ingen foreninger til at drive kultur og fritid.

Debatten i salen gik derfor på, hvordan man får de yngre generationer til at interessere sig for kultur og fritid.

Med hensyn til kultur, var der stor ros til Vesthimmerlands Kommunes Kulturbus, hvor skoleelever køres til kulturelle oplevelser og dermed får smag for dem. Tilbuddet kan eventuelt udvides med et Kulturpas. Ideen er, at børn og unge skal føres ved hånden ind i kulturen, da man ikke kan forvente at forældre af i dag gør det. Hotspot og kommunens ungekonsulent er måden af få unge til at interessere sig for kultur der interesserer deres målgruppe.  

”Kultur på Recept” var en anden ide fra Silkeborg, hvor borgere i kampen mod ensomhed sluses ind i kultur og foreningslivet for at blive en del af fællesskabet. Alle var enige om, at kultur skaber fællesskab og aktive borgere.   

Andre prioriteringer hos nutidens forældre, hvor frihed prioriteres fremfor fritid, er et problem. De motiverer ikke deres børn til sport og andre fritidsinteresser – og slet ikke, at få børnene til at engagere sig i træner- eller ledelsesopgaver. Det er vigtigt at præsentere børn for foreningslivet fra en tidlig alder, så de får en naturlig tilknytning og kender vigtigheden af at løfte i flok.                       

Der blev også drøftet, hvor vigtigt det er at have en kulturpolitik i kommunen – som netop Vesthimmerland har, og vigtigheden af at opdatere den jævnligt. Ikke mindst er det også vigtigt, at der sættes kommunale midler af til kultur.

Det blev også drøftet hvordan det kan blive mere attraktivt at være frivillig. Det skal være mere fleksibelt og opgaveorienteret. Mange er bange for mængden af opgaver. Det blev også foreslået at kommunen skal løfte flere af de administrative byrder. Eksempelvis hvorfor skal der ansøges om byggetilladelse for at opstille et telt til en byfest?        

Johan Brødsgaard påpegede, at biblioteket i dag er blevet et kulturhus, hvilket isoleret set er godt, men det udkonkurrerer det frivillige fra foreninger. Det vænner folk til, at alt bliver præsenteret og gjort for dem. Det dræber al initiativ.              

Der var stor ros til de fem aktører bag Kultur-På-Kanten som erKulturDebatHus Søttrup, Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Teaterforening for arbejde sammen om kulturen som kollegaer i stedet for at konkurrere imod hinanden.   

Kultur-På-Kanten vil nu arbejde videre omkring flere kultursamarbejder, som man allerede har gjort det omkring foredrag og teater.      

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: