Krydset Svingelbjergvej/Fabriksvej gøres mere sikkert

FARSØ: Som trafikanten, der dagligt kører på vejen mellem Farsø og Svingelbjerg allerede har opdaget, er der en ombygning i gang af krydset Svingelbjergvej – Fabriksvej.

Vigepligten er ændret i krydset Svingelbjergvej/Fabriksvej. Fremover skal trafikanterne holde tilbage for trafikken på Fabriksvej. Ud over hajtakker, er Svingelbjergvej blevet forlagt på en kortere strækning ud for Søndergården 11.

Trafikanterne på Fabriksvej har hidtil skullet holde tilbage for trafikanterne på Svingelbjergvej, når de mødes i krydset. Da trafikanterne på Svingelbjergvej fremover skal holde tilbage for trafikanterne på Fabriksvej vil afmærkning på kørebane blive ændret og der vil blive opsat skilte, der informerer borgerne om de nye vigepligtsforhold.     

Samtidig forlægges Svingelbjergvej på en kortere strækning udfor ejendommen Søndergården 11, så det ikke er muligt fremover at køre lige over i krydset.

Bilister, der af gammel vane af ubetænksomhed vil køre lige igennem på Svingelbjergvej bliver i de første måneder advaret om den ændrede vigepligt af store gule advarselstavler.

Der er sket 3 alvorlige trafikuheld de seneste 9 år, hvor bilister på Fabriksvej har overset vigepligten. Vigepligten bliver ændret, da der er mere trafik på Fabriksvej og det er samtidig er en fremtidssikret løsning hvor Fabriksvej i højere grad får en rolle som omfartsvej end det er tilfældet i dag.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: