Krudthuset – borgernes helt eget hus i Fandrup

FANDRUP: Som navnet ”Krudthuset” antyder, så tilhørte huset tidligere Hjemmeværnet. Da flere hjemmeværnsdistrikter på et tidspunkt blev lagt sammen, blev Krudthuset sat til salg i 2005.

Der er gået mange frivillige timer med at få Krudthuset til at se ud som det gør i dag. Det er borgernes egen fortjeneste.

Bygningens stand var mildest talt ikke den bedste, så der opstod hurtigt en frygt for, at huset kunne blive solgt til personer, som ikke ville forbedre bygningens standard. Samtidig havde huset en vigtig funktion som det sted, hvor forskellige større arrangementer i Fandrup kunne arrangeres.

Svend Bredahl, nuværende brugsuddeler i Hornum, greb til handling. Efter et større forarbejde blev der indkaldt til generalforsamling i Foreningen ”Krudthuset – et Kultur- og Medborgerhus I Fandrup” Der blev udarbejdet forslag til vedtægter og der blev taget initiativ til oprettelse af borgerlån, så der kunne etableres den nødvendige arbejdskapital til at købe og renovere huset.

Renoveringen blev foretaget af en gruppe seniorer fra Fandrup, som udførte et fantastisk arbejde med huset og de nærmeste omgivelser. De fleste materialer blev fundet brugte forskellige steder og arbejdskraften var frivillig, så renoveringen blev holdt på et prismæssigt meget lavt niveau.

Projektet blev hurtigt gennemført. Svend Bredahl indkaldte arbejdsgruppen til møde om onsdagen, hvor den kommende weekends arbejde blev planlagt. Så blev nødvendige indkøb foretaget, så man var klar til weekenden. Lønnen til de frivillige bestod af bespisning. Det sørgede frivillige kvinder for, og det var sunde og nærende egnsretter som brunkål, gule ærter og stegt flæsk m. persillesovs.

Efter renoveringen, er huset blevet brugt til forsamlingshus ligesom tidligere og til udlejning. Det slider selvfølgelig på huset, men Bent Stilling, som står for udlejningen, passer huset som var det hans eget, og de tidligere nævnte seniorer sørger for, at huset og omgivelserne er i fineste orden, når der er behov for det.

Huset blev købt i 2005, indviet den 1. maj 2006 og nu 4 år senere er foreningen faktisk gældfri. Det skyldes de mange frivillige arbejdstimer, de mange udlejninger og så selvfølgelig de mange borgerlån.

Disse er nu indfriet og derfor ønskede foreningen at takke de mange udlånere med en fest, hvor bespisningen var gratis og drikkevarerne solgtes til meget rimelige priser.  

56 deltagere valgte at sige ja tak til invitationen. Festtalen blev holdt af Borgmester Knud Kristensen, der er født og opvokset i Fandrup. Det bevirkede, at festtalen kunne krydres med flere lokale anekdoter til stor fornøjelse for gæsterne.

Senere på aftenen var der opvisning og instruktion i Swing/rock´n roll, en dansestil, der nok kunne kalde sveden frem på deltagerne. Derefter fortsatte festen til ud på de små timer, så også denne aften beviste huset sit værd for beboerne i Fandrup.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: