Koncertunderskud har mærket FUIK’s venner

FARSØ: Som støtte- og venneforening for FUIK, havde formand for FUIK’s Venner, Anders Jørn Skriver allerhelst også talt rosende om de beløb, der er kommet ud af årets udmærkede aktiviteter

Søkoncerten i 2009 med hovednavnet Poul Krebs gav ikke den fornødne publikumstilstrømning.

Han lagde i sin beretning på FUIK’s Venners generalforsamling, i aften, vægt på foreningens aktiviteter i 2009, hvor koncerten i juni måned ubetinget var den største.

Koncerten forløb meget tilfredsstillende, men blev desværre ikke den største publikumssucces, hvilket også tydeligt fremgår af koncertens resultat.

Da alle regninger var betalt, stod Vennerne tilbage med et underskud på den forkerte side af kr. 100.000, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, lød det fra Anders Jørn Skriver.

Om det var koncertnavnene eller den valgte dato, hvor vi var oppe imod Beach Party i Skive, Hjallerup Marked og fodboldlandskampen mellem Sverige og Danmark, som var årsag til den manglende publikumsopbakning, skal være usagt – men såfremt koncerterne skal forblive en årlig tilbagevendende begivenhed i Farsø, er det nødvendigt, at der er opbakning fra lokalbefolkningen til disse arrangementer.

Udover koncerten afviklede Vennerne den traditionelle Idrætsuge på Farsø Stadion, og efter en masse fodboldkampe og godt socialt samvær, kunne det konstateres, at det rent økonomisk er indsatsen værd – trods en lille tilbagegang i overskuddet.

Klublotto som blev indført i 2008 fortsatte ufortrødent i 2009, og med en markant stigning i antallet af deltagere, er det absolut et tiltag som er kommet for at blive.

Sidst men ikke mindst, dannede Hotel Farsø rammen om Venners årlige 2. juledagsbal.

Her kunne der desværre også ses en lille tilbagegang i antallet af besøgende, og specielt blandt de yngste gæster.

– Dette er taget til efterretning, således der allerede nu er tanker i gang om hvordan programmet skal sammensættes i 2010, forklarede Anders Jørn Skriver.

Endelig skal det nævnes, at vi i 2009 valgte at få installeret "fast strøm" på koncertpladsen i Farsø Søanlæg. En investering på knap kr. 50.000,00 sammen med velvillig støtte fra Vesthimmerlands Kommune, der desværre ikke holdt længe, da alle jo nok er bekendt med, at Andehuset blev brændt ned i efteråret.

Dette er ikke alene meget ærgerligt for Vennernes økonomi men også for anlæggets udseende – hvilket vi kun kan være rigtig skuffet over – da de penge går jo direkte fra ungdomsarbejdet i FUIK.

Afslutningsvis blev regnskabet fremlagt, tydeligt mærket af koncertunderskuddet og el-investeringen, således årets resultat for FUIK’s Venner blev et underskud på kr. 131.000.

Der var genvalg til de siddende bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: