Kommunen sælger for få byggegrunde

Af: Svend Jørgensen, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Stort set over hele landet er der et boom i byggeriet af enfamilies-huse. Dette er ikke tilfældet i Vesthimmerlands Kommune.  

I første halvdel af 2018 har kommunen kun solgt 20 byggegrunde til private boliger, fordelt med 17 i Aars, 3 i Farsø og slet ingen i Aalestrup og Løgstør.  

Hertil kommer dog de grunde, som er solgt i de private udstykninger. Heldigvis er der stadig private firmaer, som for egen regning og risiko laver udstykninger.  

Byggeri af private boliger skaber vækst og udvikling, og derfor er det nødvendigt, at der kommer mere gang i byggeriet.  

Den konservative gruppe i Byrådet foreslår derfor, at den kommunale proces med planlægning og salg af byggegrunde styrkes.   

Dette skal ske ved at styrke planlægningen, så kommunen altid er to år forud med køb af jord og byggemodning. Udbuddet af byggegrunde skal være varieret med både større og mindre byggegrunde, så kommunen kan dække efterspørgslen fra alle borgere, som gerne vil bygge et hus i kommunen. Dette skal gælde alle steder i kommunen, hvor der er efterspørgsel.  

Endelig foreslår vi, at salgsprocessen bliver gjort mere professionel. Dette kan f.eks. ske ved at lade kommunens lokale ejendomsmæglere stå for salget. De kender markedet, og derfor er vi overbeviste om, at salget vil stige.  

Vi tror på, at vores forslag vil betyde, at antallet af borgere i kommunen igen vil begynde at stige. I øjeblikket oplever vi et fald. Ikke meget, men antallet af borgere falder, og det betyder bl.a. færre indtægter i kommunekassen.  

Kommunen er inde i en negativ spiral, når det gælder aantallet af borgere, og den udvikling skal vendes. Derfor dette forslag fra de konservative. Vi er naturligvis klar over, at der sandsynligvis skal flere penge på budgettet til de afdelinger, som står for planlægning og salg af byggegrunde, men det er vi klar til.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: