Kommunen har godkendt udvidelser af HimmerLand

GATTEN: For en måned siden blev der foretaget 1. spadestik til en hoteludvidelse af HimmerLand i Gatten.

Men ikke nok med det, så kunne bestyrelsesformand for HimmerLand og Lars Larsen Group, Jacob Brunsborg også fortælle at flere udvidelser var på vej.

I forbindelse med den fortsatte udvikling af ferie- og fritidsområdet ved Gatten ønsker HimmerLand nemlig at etablere et område til rekreative sports- og fritidsformål. HimmerLand har dels et ønske om at kunne tilbyde resortets gæster sport- og fritidsaktiviteter, men har også et ønske om at brugere, som ikke er gæster på HimmerLand, kan anvende området.

Og nu er kommuneplantillæg og lokalplan for disse udvidelser på plads. Det kunne Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg på sit seneste møde vende tomlen opad for.

Udvidelserne går på opførelsen af en hal, etablering af en kunstgræsbane, paddel-tennisbaner, tennisbaner m.v. i området langs Sjørup Søvej på modsatte side at centerbygningerne.         

Det område der bygges på har tidligere været benyttet som greenkeepergård for HimmerLand.

Der er indkommet to høringssvar i forbindelse med lokalplansændringen.  Begge har været fra borgere i Gatten by. Det ene høringssvar omhandlede påvirkning af udsigt og landskab, og det andet bekymring for belysning i landskabet.

Kommunen erkender at det nye byggeri vil være mere synligt end det byggeri der før har været tilladt. Den nye lokalplan tillader nemlig byggeri i op til 15 meters højde, tidligere var tilladt byggehøjde 8,5 meter. Men der bygges til gengæld på et areal der tidligere har været bebygget med landbrugsbygninger.

Visualiseringer viser, at de nærmeste naboer i sommerhusområdet vil have skyggevirkninger fra byggeriet om morgenen – ellers ikke.   Der bygges 15 meter fra skel mod sommerhusområdet.  

Lokalplanen giver mulighed for at etablere støjskærm mod sommerhusområdet og internt i området, hvis det viser sig nødvendigt.

Omkring belysningen af boldbanerne er det indføjet i lokalplanen at der maksimalt må være en lyspunktshøjde på 12 meter.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: