Kommunen afventer udviklingsplan for Stenaldercentret

ERTEBØLLE: Stenaldercentret Ertebølle har indenfor de seneste to uger været behandlet som både et lukket og åbent punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets møder. Alligevel er man endnu ikke kommet nærmere en afgørelse med hensyn til hvad der skal ske med stedet. Stenaldercenteret er nemlig ligesom kommunens øvrige museer og oplevelsescentre meget afhængig af kommunalt tilskud.

Det kommunen lige nu afventer, er en visions- og udviklingsplan, som centrets bestyrelse vil have klar inden udgangen af februar. Planen er blevet iværksat på baggrund af et møde mellem Stenaldercentret, Vesthimmerlands kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond i starten af december sidste år, hvor parternes engagement i Stenaldercentret blev drøftet.  På dette møde gav Feriefonden udtryk for en bekymring for centret og dermed også for fondens øvrige involveringer i Vesthimmerlands Kommune, som omfatter Limfjordsmuseet og Vesthimmerlands Museum. 

Ny politisk behandling
Visions- og udviklingsarbejdet skal danne grundlag for en ny politisk behandling af Stenaldercentret samt en anmodning om et eventuelt tilskud fra Feriefonden til formidlingsarbejdet på centret.

Drift akut truet
Stenaldercentrets leder Søren C. Hansen har i 2011 udført en mentorordning, som har givet centeret en indtægt. Denne ordning er opsagt 1. februar 2012 begrundet med, at der ikke længere er et behov hos den forudsatte målgruppe, og at det ikke lovmæssigt er muligt at etablere andre lignende ordninger på stedet.

Bortfaldet af denne indtægt har medført, at Stenaldercentrets drift nu er akut truet og ikke kan afvente en flere måned lang politisk behandling. Derfor har Stenaldercentrets bestyrelse anmodet om et ekstraordinært tilskud til sikring af nøddrift frem til 1. juni 2012. 

Det har økonomiudvalget til dels indvilliget i, ved at bevilge penge til el, varme og vand frem til 1. juni, selvom centrets bestyrelse også i deres anmodning har søgt om ekstraordinært tilskud til løn og sæson opstartsomkostninger.    

                

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: